Odborové riešenia

Ponuka modulov informačného systému PREMIER pokrýva všetky firemné agendy (ekonomické, skladové-obchodné, marketingové, administratívne, personálne, výrobno-technické) av spojení s nadstavbovými modulmi a špecializovanými riešeniami vytvára kompaktný celok vhodný pre takmer akýkoľvek odbor a typ firmy. Svojím variabilným a flexibilným prostredím ho je možné užívateľsky prispôsobiť individuálnym potrebám firmy.

[everest_counter id=’2775′]