Školenia – kurzy

Hromadné odborné školenia

Pre našich užívateľov organizujeme odborné školenia s osobnou účasťou a webinárom prostredníctvom online spojenia. Cieľom týchto školení je naučiť používateľov efektívne využívať všetky možnosti produktov PREMIER pre jeho pracovnú náplň. Kurzy sú zamerané na vzájomnú interakciu s užívateľom.

Aktuálna ponuka školení-webinárov