Nasadenie programu

Zavedenie programu PREMIER – Implementácia

Zákazníkom ponúkame kompletný balík služieb pre inštaláciu a implementáciu našich produktov v ich firme. Na úspešné zvládnutie implementácie ponúkame odborníkov so skúsenosťami v oblasti ekonomického riadenia firmy, metodiky a analýzy firemných procesov.

Či tieto služby zákazník využije, je iba na ňom a my sme pripravení splniť všetky jeho priania. Náš implementačný tím a sieť implementačných partnerov má dlhoročnou praxou overené metódy a postupy pre najefektívnejší spôsob zavedenia informačného systému. Rovnako sme schopní sa prispôsobiť predstave klienta o nasadení softvéru a priebehu implementácie.

 • Návrh projektu implementácie, Analýza.
 • Prevod dát z existujúceho programu (ponúkame prevod dát z viac ako 80 rôznych programov).
 • Inštalácia softvéru (vrátane SQL servera v prípade verzie ENTERPRISE).
 • Komplexné zaškolenie, odborná konzultácia.
 • Návrhy účtovnej metodiky a firemných procesov.
 • Úprava výstupných formulárov, optimalizácia operačného systému.
 • Poradenstvo pre manažérske riadenie firmy pomocou informačného softvéru.
 • Programové úpravy na mieru v systéme PREMIER.
 • Ukončenie a vyhodnotenie projektu.

Potreba a náročnosť implementácie závisí od veľkosti firmy zákazníka, počtu užívateľov, množstva firemných procesov či samotnom odbore firmy.

Implementácia nie je podmienkou

Naša firma nepodmieňuje nákup softvéru realizáciou implementácie vo vopred určenom a povinnom rozsahu, ako to býva u konkurencie. Objem služieb pre implementáciu vychádza jednoznačne z požiadavky a potrieb klienta, odporúčania implementátora. Jedna z hlavných predností našich produktov je jeho mimoriadne intuitívne prostredie a logické nadväznosti pri vyhotovovaní dokladov, čo minimalizuje náročnosť implementácie.

Prevod dát z existujúceho systému

Naši odborní konzultanti a technici sú pripravení asistovať vám v rámci implementačných služieb pri prechode na nový systém. Našou snahou je, aby jednotlivé kroky na seba plynule nadväzovali a bolo možné plnohodnotne využívať nový systém s čo najmenším zaťažením bežného chodu spoločnosti.

Prevod z akéhokoľvek programu

Máme mnohoročné skúsenosti s prevodom dát z viac ako 80 rôznych programov, importy sú vždy riešené na mieru podľa formátu a štruktúry zdrojových súborov a individuálnych požiadaviek klienta. Predsielame, že nikto vám nie je schopný previesť dáta 1:1, toto nie je možné, ale vieme previesť všetky dáta, ktoré vôbec možno previesť.

Štandardne prevádzame:

 • Účtový rozvrh.
 • Adresár partnerov.
 • Neuhradené vydané a prijaté faktúry.
 • Karty majetku.
 • Skladové karty a počiatočné stavy.
 • Mzdy – kmeňové údaje zamestnancov, vymeriavacie základy a vylúčené doby.
 • Účtovný denník – na porovnanie obratov s minul. obdobím.
 • Prevod iných dát podľa individuálnej dohody.

Nízke náklady na implementáciu produktov PREMIER system vychádza z takmer dokonalej ergonómie programu a predovšetkým jeho výnimočnému grafickému rozhraniu a metódy logického vnorovania do potrebných funkcií, čo minimalizuje vstupné náklady na implementáciu pre firmu ľubovoľného rozsahu.