Kedy a prečo PREMIER?

Kedy a prečo prejsť na iný systém?

U akejkoľvek spoločnosti nie je prechod na iný systém ľahké rozhodnutie, ale za tých viac ako 20 rokov (a 5000 klientov) vieme, že počiatočné „pôrodné“ bolesti prechodu sa oplatia a výhody nového systému sa prejavia ihneď v lepšom fungovaní firmy, v rýchlejšie dostupných informáciách a predovšetkým úspore nákladov.

A prečo uvažovať o novom systéme, aké sú dôvody?

  • Máte robustný systém, ktorého prostredie je zložité a prevádzka finančne nákladná, pritom jeho funkcia už dnes ponúkajú modernejšie a výrazne lacnejšie softvéry.
  • Integrácia– prevádzkujete niekoľko systémov na rôzne firemné procesy, čo komplikuje dostupnosť a rýchlosť informácií. Chcete čo najviac operácií integrovať do jedného systému.
  • Vaša firma vyrástla a váš systém už nestačí vašim požiadavkám a moderným trendom a radi by ste mali systém, ktorý porastie s vašou firmou.
  • Chcete prepojiť váš informačný systém s inými špecializovanými systémami alebo chcete pracovať v Cloude, čo váš súčasný systém neponúka.

Program PREMIER disponuje vyššie uvedenými vlastnosťami, čoho dôkazom sú naši spokojní zákazníci, ktorí sa rozhodli pre naše produkty. Ich systém sa vyvíja na základe ich požiadaviek, moderných trendov a nemajú dôvod meniť ho za iný, pretože rastie s ich spoločnosťou.

Niektorí ho prevádzkujú už viac ako 20 rokov, počas ktorých sa ich firmy rozrástli do veľkých rozmerov a dôkazom ich spokojnosti je ich intenzívne odporúčanie našich produktov iným spoločnostiam.

Je mnoho dôvodov prečo zvoliť náš systém. Viac o tejto téme sa môžete dozvedieť tu