Mzdy a personalistika

Mzdy a Personalistika je profesionálne riešenie pre kompletné spracovanie miezd a personálnej agendy, ktoré vždy zodpovedá platnej legislatíve a ponúka svojim užívateľom maximálnu automatizáciu spracovania miezd pre neobmedzený počet zamestnancov. Možno rozšíriť o vlastné dochádzkové systémy. Možné využiť ako samostatné riešenie aj ako súčasť informačného systému pre firmy akejkoľvek veľkosti a odboru.

Mzdy

Vaše mzdy budú vždy zodpovedať aktuálnej legislatíve!

 

Mzdy

Jednoduché a intuitívne prostredie umožňuje rýchle a prehľadné spracovanie miezd neobmedzenému počtu zamestnancov. Mzdová aj personálna evidencia umožňuje prispôsobiť špecifické potreby jednotlivých firiem.

 • Komplexný výpočet miezd, platov, daní.
 • Automatické odvody poistenia daní a zrážok z miezd (exekúcia atď.).
 • Nepravidelné pracovné doby, viacsmenná prevádzka, flexibilná doba.
 • Pracovné pomery s úlohovou, podielovou hodinovou a mesačnou mzdou.
 • Súbežné pracovno-právne vzťahy.
 • Komfortné prehľady, výkazy a štatistiky.

Elektronická komunikácia a príkazy

Mzdová agenda ponúka modul pre elektronické spracovanie príkazov na úhradu so všetkými bankami v SR. Elektronická komunikácia s ČSSZ a zdravotnými poisťovňami je automatická.

 • Príkazy na úhradu inštitúciám, na osobné kontá.
 • Podávanie ELDP a prihlášok a odhlášok na sociálne poistenie cez PVS.
 • Export údajov pre jednotlivé penzijné fondy.
 • Elektronický výstup do systému Trexima.

Mzdy na zákazky a ďalšie náklady – výkazy práce

Mzdy sú pripravené na spracovanie prostredníctvom výkazu práce, ktorý umožňuje priamo v mzdách zadávať mzdy na výkony s členením na zákazku, strediská, činnosti atď. analýzy.

 • Výkazy práce – možnosť zadávania miezd podľa dátumu realizácie práce na zákazke alebo zákazkách (riešenie pre projekčné kancelárie).
 • Rozúčtovanie mzdových nákladov na strediská, zákazky, činnosti, stroje atď.
 • Importy – integrácia na iné systémy a importy dát z dochádzkových systémov.
 • Importy z iných modulov – práca na zákazkách.
 • Rozpočet odvodov za zamestnancov pomerovo na zákazky a strediská a ich zaúčtovanie do účtovníctva.
 • Zamykanie periód – mesačné zamykanie, možnosť opätovného otvorenia periódy. Možnosť opätovných prenosov do účtovníctva pri spätných zmenách.

Mzdy – podrobný popis

 • Zatim vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]

Personalistika

Efektívny personalista

V PREMIER systém nájdete efektívneho pomocníka pre prácu personalistov. Všetky informácie budú rýchlo a prehľadne dostupné, nástupy, výstupy, stráženie školení, lekárskych prehliadok, narodeniny.

K dispozícii je aj centrálna správa personálnych dokumentov. Personalista je vždy automaticky upozornený s predstihom na tieto udalosti. 

 • Karty zamestnancov – komplexná podpora poisťovní, dôchodkového poistenia, exekúcií, možnosť vloženia fotografie, možnosť prepojenia zmlúv s MS WORD, doplnenie údajov zamestnanca do šablóny v MS WORD.
 • Evidencia jubileí zamestnancov, vzdelanie zamestnanca, lekárskych prehliadok, prax zamestnanca.
 • Karta zvereného majetku – evidencia toho, čo bolo zamestnancovi pridelené (napr. náradie, služobné zbrane, služobné psy, ochranné pomôcky a pod.).
 • Školenie – návrh budúcich školení, prehľad uskutočnených školení, návrh školení podľa profesie.
 • Automatické plánovanie školenia.
  • Prostredníctvom tejto akcie je možné automaticky vytvoriť plány školenia zamestnancov.
  • Tieto plány môžu byť jednak neperiodické (jedná sa o jednorazové školenie) alebo periodické (napr. raz za 8 mesiacov).
  • Je možné vždy vytlačiť prehľad zamestnancov, ktorí majú v určitom časovom období absolvovať konkrétne školenia.
  • Evidencia získaných certifikátov zo školiacich akcií.
 • Lekárske prehliadky – komplexná podpora sledovania a návrhu.
 • Podrobné sledovanie všetkých zmien na karte zamestnanca s identifikáciou času a užívateľa.

Personalistika – podrobný popis

 • Zatim vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]

Dochádzkové systémy

Pre koho je dochádzkový systém?

Náš dochádzkový systém je univerzálny, flexibilný a prispôsobí sa firme bez ohľadu na veľkosť. Dodáme vám ho s HW riešením podľa vašej potreby. Dochádzkový systém je určený pre účtovníčky, mzdovky, účtovné firmy atď., ktorí spracovávajú mzdy.

.

Na čo slúži

Dochádzkový systém umožňuje evidenciu dochádzky a sleduje pohyb zamestnancov v priebehu pracovného času ako podklad pre spracovanie mzdovej agendy. Dochádzkový systém výrazne zrýchli a zefektívni prácu a poskytne manažmentu dokonalý prehľad o pohybe a prítomnosti/neprítomnosti podriadených na pracovisku.

   Výhody   

 

 • DOCHÁDZKA A EPR – JEDEN SYSTÉM!

Systém eviduje a spracováva dáta získané na dochádzkových a prístupových termináloch. Zákazníci nemusia vlastniť dve rôzne softvérové platformy a riešiť ich vzájomnú kompatibilitu a prevody dát medzi dvoma systémami.

 • KONTROLA V REÁLNOM ČASE

Personalisti a mzdové oddelenie majú tiež k dispozícii údaje o dochádzke zamestnancov aktualizované v „reálnom čase“. Čiastkové vyhodnotenia sa preto môžu uskutočniť aj v priebehu aktuálneho mesiaca.

 • OBMEDZENIE PRÍSTUPU A CHYBOVOSTI

Prístupovými modulmi môžete zamedziť vstupu osôb do jednotlivých objektov podniku, na parkovisko, môžete povoliť vstup oprávnených zamestnancov do výrobnej linky.

 • ZRÝCHLENIE PRÁCE

Naším dochádzkovým systémom si výrazne zjednodušíte prípravu dát pre mzdy. Program automaticky počíta príplatky, nadčasy, nároky na stravné lístky. Pomocou výpočtov vám zautomatizujeme výpočet bonusov za dochádzku, odmeny zamestnancov.

Podrobné informácie nájdete tu

Personalistika – podrobný popis

 • Zatim vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]

Majetok

V module Majetok získate komplexný nástroj pre evidenciu investičného hmotného, (leasingového) nehmotného a drobného majetku. Celý modul je doplnený o evidenciu finančného majetku, lízingu, evidencie rezerv a manažment majetku.

 

Modul Majetok vám ponúka

Na karte majetku máte k dispozícii širokú škálu možností a funkcií pre sledovanie najrôznejších údajov k majetku, vo vzťahu k zodpovednosti zamestnancov za zverený majetok či evidenciu príslušenstva a údržby majetku. Samozrejmosťou je automatizované účtovanie do denníka (podľa zákaziek, stredísk).

Členenie podľa mnohých kategórií – umiestnenie, stredisko, zodpovedný, ďalšie voliteľné kategórie.

 • Nadobúdacie doklady vo väzbe k majetku.
 • Definovateľné účtovné aj daňové odpisové skupiny.
 • Napojenie na sklad.
 • Automatické účtovanie odpisov do denníka.
 • Evidencia príslušenstva k majetku.

Všetky možnosti na odpisovanie

Odpisovanie majetku nie je ničím obmedzené. Môžete odpisovať zrýchlene, lineárne a to aj spätne (pri prechode z iného systému). PREMIER eviduje všetky historické zmeny a hodnoty v odpisovaní a podľa nich vypočíta odpisy aj spätne. V odpisovaní môžete vykonávať všetky dostupné pohyby (zhodnotenie, vyradenie), všetky nadväzné operácie sú automatizované. Môžete aj ručne zasahovať od odpisov, správny prepočet je zaistený.

 • Definované pohyby karty – zaradenie, vyradenie, čiastočné rozdelenie karty, zhodnotenie, zlučovanie kariet.
 • Možnosť pozastaviť odpisy.
 • Automatické účtovanie (aj opakované) do denníka.
 • Dokonalé prehľady o majetku, odpisovaní.
 • Editácia odpisových plánov účtovníkov – daňových.
 • Hromadné pohyby majetku a rozsiahle výstupy ako nad samotnými kartami, tak nad jednotlivými pohybmi.
 • Prehľad o zostatkovej cene.

Prehľady, účtovanie

Tento modul obsahuje niekoľko prehľadov a funkcií. Okrem prehľadov majetku a odpisov členených z účtovného a daňového pohľadu je tu aj funkcia pre účtovanie majetku. Zaúčtovanie prebieha vždy za vybraný mesiac (alebo viac mesiacov naraz) a je možné vykonávať ako detailne, tak aj súhrnne (za účty a strediská).

Majetek – podrobný popis

 • Zatim vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]