Účtovné spoločnosti

Program PREMIER ponúka ekonomickú agendu najvyššej úrovne, ktorej ovládanie, funkcie, moduly, zostavy a nadštandardné riešenia spĺňajú najprísnejšie kritériá pre využitie v obore účtovných, daňových a audítorských služieb.

Individuálni účtovníci

Daňoví poradci

Veľké účtovné firmy

Auditorské firmy

Firma PREMIER system a.s. už od začiatku svojho založenia venuje mimoriadnu pozornosť spolupráci s týmito firmami, ktoré sú jedným z pilierov dynamického rastu našej firmy. Týmto firmám vychádza prioritne v ústrety v ich požiadavkách a spolupracuje s nimi úzko ako pri tvorbe úprav a legislatívy, tak pri starostlivosti o ich klientov. Dôkazom toho je viac ako 500 účtovných firiem bez rozdielov veľkosti, ktoré využívajú na svoju prácu program PREMIER.

 • Multiverzia – neobmedzený počet účtovných jednotiek bezplatne
 • Daňová evidencia – bezplatne v prípade zakúpenia Podvojného účtovníctva
 • Neziskové a príspevkové organizácie – bezplatne

 

Vzdialený prístup ku klientom – on-line prepojenie

Možnosť aktívneho on-line spojenia klienta a účtovnej firmy. Klienti môžu po dohode nazerať do systému či zhotovovať prvotné doklady s rešpektovaním nastavených prístupových práv. Takto majú k dispozícii všetky dáta on-line, odpadá nutnosť odovzdávania dokladov a výstupov zo systému a účtovná spoločnosť má predovšetkým funkciu supervisora.

PREMIER systém a.s. ponúka vlastnú službu pre toto prepojenie – OUTSOURCING. (viac tu »)

 

Hlavné výhody

 • Jeden softvér pre obe sústavy účtovníctva – plynulý prechod z daňovej evidencie na podvojné účtovníctvo.
 • Spracovanie neobmedzeného počtu účtovných jednotiek (PS využívajú firmy účtujúce viac ako 200 firiem!).
 • On-line aktualizácie, garancia pohotovej a aktuálnej legislatívy (rýchla dostupnosť cez internet priamo v programe).
 • Rýchle a interaktívne vytváranie dát, plne klávesová aplikácia napriek prostrediu Windows.
 • Viac okien (záložiek) v jednom systéme. Práca s dvoma firmami v jednom okne.
 • Komfortné zmeny a opravy (Aj v minulých období).
 • Elektronické podávanie všetkých prehľadov a výkazov na príslušné inštitúcie.
 • Možnosť účtovať aj neziskové a príspevkové organizácie.

Vybrané funkcie a výhody určené pre účtovné firmy:

 • Plynulý prechod z DE na PU v rámci jednej účtovnej jednotky.
 • Možnosť spätných zmien v systéme, bez záznamu s možnosťou špeciálnej agendy prehľadu udalostí v systéme.
 • Integrovaná daňová kancelária – všetky daňové priznania, štatistické výkazy, intrastat, všetko s automatickým naplnením.
 • Interaktívne a intuitívne ovládanie s rýchlym vyhotovovaním dokladov vo všetkých agendách, min. náklady na školenie.
 • Obojstranný homebanking pre všetky bankové ústavy v SR.
 • Špeciálne väzby umožňujú ako jednému z mála programov zostaviť tzv. „Priame Cash-flow“.
 • PREMIER system je preverený dlhodobou prevádzkou v rade významných účtovných spoločností na území celej SR.
 • Odborná účtovná pomoc na hot-line, e-mail.
 • Komplexná podpora cudzích mien.
 • Hromadné zálohovanie všetkých účtovných jednotiek.
 • Automatická aktualizácia programu cez internet, rýchla dostupnosť legislatívnych a technických zmien.
 • Vysoká odborná kvalifikácia programátorov s bohatou praxou z ekonomického riadenia firmy a vedenia účtovníctva.
 • Maximálna previazanosť medzi dokladmi pomocou špeciálnych väzieb.
 • Interaktívne prepojenie medzi všetkými modulmi systému, on-line a off-line účtovanie.
 • Možnosť aktívneho on-line spojenia s klientom účtovnej firmy, ktorý v rámci obmedzenej verzie vyhotovuje prvotné doklady.

Ponuka modulov a nadstavieb

 • Účtovníctvo
 • Daňová evidencia
 • Pokladňa
 • Banka
 • Majetok
 • Mzdy a personalistika
 • Zákazky, Strediská
 • Daňová kancelária (daň. priznanie, prehľady, štatistika)
 • Controlling
 • Finančná analýza
 • Homebanking
 • Cudzí meny
[everest_counter id=’2775′]