Akceptácia všeobecných obchodných podmienok dodania a užívania IS PREMIER

Vážený zákazník, 

bola Vám pridelená licencia IS PREMIER podľa Vami potvrdenej objednávky. 

Prosím odošlite nám súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami k produktom PREMIER.

 

Vyplňte, prosím, do formulára meno osoby, ktorá je oprávnená komunikovať s našou spoločnosťou.

  Názov spoločnosti *

  IČO *

  E-mail *

  Meno a priezvisko oprávnenej osoby *

  Telefón *

   

  Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli pre náš IS PREMIER.

  e-mail: podpora@ipremier.sk