Služby a servis

Program PREMIER svojimi modulmi a funkciami ponúka zákazníkom ideálne riešenie pre kvalitné poskytovanie služieb, vedenie servisu atď. odbory, kde je prioritou riadenie zákaziek a projektov. Podporuje všetky činnosti a procesy spojené s riadením zákaziek – plánovanie, realizácia, sledovanie, analýzu a vyhodnotenie. Máme premyslené riešenie pre poskytovateľov služieb na všetkých úrovniach. Využite ho na maximum!

Služby

Svojou flexibilitou je PREMIER prispôsobivý a poskytuje otvorené riešenie pre akýkoľvek odbor služieb – bezpečnostné agentúry, účtovné služby, reklama, finančníctvo, cestovné kancelárie (riešenie pre DPH), personálne agentúry, IT služby atď. odbory, pre ktoré naši zákazníci využívajú softvér PREMIER.

Servis, Reklama …

Okrem štandardných modulov je pre servisný odbor kľúčový modul zákaziek a špecializovaná agenda „Práca na zákazkách“ alebo „Procesy zákaziek“, kde je možné plánovať a zaznamenávať jednotlivé úkony k zákazke, ktoré potom sú systémom strážené a vstupujú automaticky do fakturácie, vrátane materiálu vydaného k príslušnej zákazke.

Program potom kontroluje objem nevyfakturovaných výkonov na vykonanú fakturáciu a umožňuje sledovať stav a vývoj rozpracovanej zákazky.

Výhody programu pre servisnú činnosť

  • Interaktívne sledovanie všetkých pohybov a dokladov z jedného miesta – karty zákazky.
  • Záznam jednotlivých úkonov na zákazku, vrátane vydaného materiálu.
  • Štrukturálne sledovanie zákaziek vrátane stromového členenia (nadradené zákazky).
  • Plánovanie úloh (na osoby, strediská), sledovanie ich plnenia a vývoj zákazky.
  • Automatická fakturácia, vstup všetkých výkonov na zákazku do faktúry vrátane vyskladneného materiálu.
  • Centrálny elektronický archív – previazanie karty zákazky na externé dokumenty – zmluvy, záznam o oprave.
  • Spracovanie miezd na zákazky až na jednotlivé hodiny.
  • Reklamácia – sledovanie reklamácií, sledovanie tovaru podľa sériového čísla.
[everest_counter id=’2775′]