Zákazky-riadenie projektov

Zákazky – riadenie projektov

PREMIER system ponúka komplexné riešenie zákaziek-projektov. Podporuje všetky činnosti spojené s riadením zákaziek – plánovanie, realizácia, sledovanie, analýzu a vyhodnotenie, pričom flexibilné a alternatívne prostredie informačného systému ponúka využitie akéhokoľvek odborového riešenia, resp. typu zákazky – projekčná činnosť, reklamná činnosť, montáž, servis a požičovne, školiace a vzdelávacie agentúry, marketingové spoločnosti, inštalatérstvo, elektroregulačná a meracia činnosť, výstava investičných celkov atď. akýkoľvek projekt, ktorý je potrebné sledovať nákladovo, marketingovo a manažérsky vo všetkých aktivitách firmy.

Predmet zákazky, projektu (založenie)

 • Karta zákazky – na viac ako 150 rôznych údajov na karte, neobmedzený text, zoznam všetkých zmien na zákazke s identifikáciou užívateľa a času a pôvodnej a novej hodnoty. Prehľad všetkých zmien so zobrazením pôvodných a nových hodnôt.
 • Záložky zákazky – centrálny prístup a možnosť vytvárania a editácie vo všetkých agendách informačného systému z jediného miesta – karty zákazky.
 • Centrálny archív – externé dokumenty – možnosť pripojenia externých dokumentov v rôznych formátoch (*xls, *.wrd, autocad ad.), tvorí centrálny archív, možnosť zobrazenia všetkých dokumentov z jediného miesta (zmluvy, rozpočty, projekty, ad.). Základný nástroj pre ISO, ktorý efektívne a účinne riadi firemné work-flow.
 • Dokladové rady – typové rozdelenie zákaziek v rámci číslovania a skupín  podľa charakteru či iných parametrov (samostatné číslovanie).
 • Viacúrovňové členenie – vytváranie stromu pre štrukturálne členenie zákazky deliacej sa na menšie zákazky, teda stanovenie nadradenosti pre neskoršie vyhodnotenie (napr. vyhodnotenie stavby jednotlivého veľtržného stánku, ale aj komplexné vyhodnotenie všetkých stánkov na príslušnom veľtrhu) .
 • CRM záznamy – záznamy o jednaní s klientom, jeho obsah a výsledok rokovaní. Všetky záznamy prístupné priamo zo zákazky.

Plánovanie zákazky, časové harmonogramy

 • Finančné plánovanie – plánovanie finančných tokov (nákladov a výnosov) na porovnávanie so skutočnosťou, rýchla tvorba plánov, možnosť priradenia účtu k riadku plánu.
 • Plánovanie servisných a marketingových úloh – program obsahuje nadstavbu procesnej zákazky, ktorý umožňuje kapacitné a časové plánovanie úloh so systémom automatického upozorňovania. Plánovanie jednotlivých úkonov a prác zamestnancov (servismanov).
 • Tvorba harmonogramu pre zákazku – harmonogram kapacít, teda jednotlivých výkonov zamestnancov, marketingových úloh, pôžičky zariadení a technológií.
 • Kalendár úloh – komplexný časový prehľad úloh po jednotlivých dňoch na sledovanie činnosti a plánovanie napr. servisných výjazdov, rokovaní atď. prevádzkových a marketingových úloh.

Realizácia zákazky, fakturácia zákazky

 • Priradenie zákazky k dokladom – obstarávanie všetkých dokladov na zákazku vo všetkých agendách informačného systému (účtovníctvo, mzdy, sklady, doprava, financie), plnenie čiastkových úloh zamestnancov, fakturácia zákazky, CRM záznamy k zákazke.
 • Prenos obstaraných dokladov k zákazke do účtovníctva – mzdy na zákazkách (automatické rozpustenie sociálneho a zdravotného poistenia zamestnávateľa na zákazky podľa pomeru čiastky zákazky, skladové pohyby (výdajky), ostatné doklady vstupujú priamo (faktúry in/ out, pokladňa, interné doklady atď.).
 • CRM záznamy – vytváranie čiastkových CRM záznamov, ktoré majú väzbu k zákazke (obrázok), priraďovanie externých dokumentov k zákazke.
 • Automatizovaná fakturácia zákazky – možnosť automatického priradenia všetkého vyskladneného materiálu a prác na vybranej zákazke na faktúru do jednotlivých položiek (dôležité pre servisné firmy).
 • Kontrola fakturácie výkonov – možnosť kontroly všetkých prác na zákazkách na fakturáciu, veľký význam u servisných firiem, ktoré každú položku fakturujú (autoservis, elektroservis atď.).
 • Rozpúšťanie nepriamych nákladov – automatizovaný proces rozpúšťania nepriamych nákladov do zákazky podľa zvolených kritérií (koeficient, pomer cien zákaziek, vlastný algoritmus).

Sledovanie, vyhodnotenie zákazky

 • Tok zákazky – unikátna možnosť prehľadu všetkých dokladov vzťahujúcich sa k zákazke s možnosťou zobrazenia detailných informácií až na položky dokladov, umožňuje tiež hodnotenie podľa vybraných stĺpcov.
 • Informácie o zákazke – rekapitulácia nákladov a výnosov, stavu pohľadávok a záväzkov, a porovnanie plánu v jednej obrazovke s možnosťou prekliknutia na detaily. Možnosť určenia načítania dokladov priamo z výdajok, bez nutnosti zaúčtovania.
 • Sledovanie rozpracovanosti, časového harmonogramu – plnenie čiastkových úloh zamestnancov, priebežný rast nákladov zo všetkých agend, tvorba opatrení podľa vývoja, automatizovaná fakturácia zákazky, sledovanie nedokončenej výroby.
 • Vyhodnotenie zákazky – analýza ziskovosti, tvorba mzdových nákladov podľa prác na zákazke, rozpúšťanie nepriamych nákladov, tvorba finančných výkazov na zákazku, porovnanie s plánom. Všetky zostavy v programe umožňujú filtráciu na zákazku, vybrané zákazky či skupinu zákaziek, vrátane všetkých manažérskych a účtovných prehľadov.
 • Vlastný finančný výkaz – možnosť tvorby vlastného výkazu pre vyhodnotenie zákazky a porovnanie s plánom.

Zakázky-řízení projektů – podrobný popis

 • Zatim vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]