Rozpúšťanie réžie

Rozpúšťanie réžií

PREMIER system ponúka možnosť automatického rozpustenia nepriamych, resp. režijných nákladov a správnej réžie na konto nákladových kategórií, strediská, zákazky, činnosti, stroje atď. kategórie účtovného denníka, na presné vyhodnotenie ich hospodárenia.

Pomocou aplikácie, kedy zvolenými parametrami, si môže užívateľ sám určiť spôsob rozpustenia nákladov, podľa ľubovoľne zvoleného algoritmu, ktorý aplikácia ponúka.

Spôsob využitia

Vyššie spomenuté náklady smerujeme na špeciálne stredisko alebo zákazku ( alebo špeciálny účet), kde sa kumulujú nepriame náklady.
A odtiaľ ich pomocou modulu rozpúšťania réžií preúčtovávame podľa definovaného kľúča cez vnútropodnikové účty ku konkrétnym produktom.

Pojmy:

  • Rozpočtová základňa EČV – čiastka, ktorá sa bude rozpúšťať. Je spočítaná podľa definície zadanej v module RR. Definícia sa skladá z filtra (môžeme spresniť stredisko, zákazku a ďalšie doplnkové analýzy) a účtov, z ktorých sa suma spočíta.
  • Pomerová základňa PZ – percentá, stanovujúce pomer, akým sa bude rozpočtová základňa deliť a koľko z nej pripadne na jednotlivé produkty.

 

Pre samotné rozpustenie potom možno zvoliť metódu, ktorým počíta rozpočtovú a pomerovú základňu: Tieto sú dostupné, ale je možné ich rozšíriť, podľa požiadaviek užívateľa.

Teraz sú k dispozícii tieto metódy:

  • pomerovo (Rozpočtová základňa = mesiac, Pomerová základňa = rok)
  • pomerovo (RZ rok, PZ rok)
  • pomerovo (RZ mesiac, PZ rok, koeficient)
  • pomerovo (RZ rok, PZ rok, koeficient)

Finálnym rozpustením, až pomocou ďalších parametrov, dôjde k odúčtovaniu nákladov z režijného strediska a zákazky (ad. atribútov) na aktuálne strediská, rozpracované zákazky, účty, stroje atď.

Rozpouštění režií – podrobný popis

  • Zatim vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]