Výroba – Zákazky

S Premierom môžete realizovať zákazky naprieč systémom, plánovať a kontrolovať rozpočet, náklady, ziskovosť v akomkoľvek odbore, predovšetkým stavebníctve. Výrobný modul ponúka komplexné riešenie a dokonalý prehľad o vývoji výrobku.

Zákazky-riadenie projektov

Zákazky – riadenie projektov

PREMIER system ponúka komplexné riešenie zákaziek-projektov. Podporuje všetky činnosti spojené s riadením zákaziek – plánovanie, realizácia, sledovanie, analýzu a vyhodnotenie, pričom flexibilné a alternatívne prostredie informačného systému ponúka využitie akéhokoľvek odborového riešenia, resp. typu zákazky – projekčná činnosť, reklamná činnosť, montáž, servis a požičovne, školiace a vzdelávacie agentúry, marketingové spoločnosti, inštalatérstvo, elektroregulačná a meracia činnosť, výstava investičných celkov atď. akýkoľvek projekt, ktorý je potrebné sledovať nákladovo, marketingovo a manažérsky vo všetkých aktivitách firmy.

Predmet zákazky, projektu (založenie)

 • Karta zákazky – na viac ako 150 rôznych údajov na karte, neobmedzený text, zoznam všetkých zmien na zákazke s identifikáciou užívateľa a času a pôvodnej a novej hodnoty. Prehľad všetkých zmien so zobrazením pôvodných a nových hodnôt.
 • Záložky zákazky – centrálny prístup a možnosť vytvárania a editácie vo všetkých agendách informačného systému z jediného miesta – karty zákazky.
 • Centrálny archív – externé dokumenty – možnosť pripojenia externých dokumentov v rôznych formátoch (*xls, *.wrd, autocad ad.), tvorí centrálny archív, možnosť zobrazenia všetkých dokumentov z jediného miesta (zmluvy, rozpočty, projekty, ad.). Základný nástroj pre ISO, ktorý efektívne a účinne riadi firemné work-flow.
 • Dokladové rady – typové rozdelenie zákaziek v rámci číslovania a skupín  podľa charakteru či iných parametrov (samostatné číslovanie).
 • Viacúrovňové členenie – vytváranie stromu pre štrukturálne členenie zákazky deliacej sa na menšie zákazky, teda stanovenie nadradenosti pre neskoršie vyhodnotenie (napr. vyhodnotenie stavby jednotlivého veľtržného stánku, ale aj komplexné vyhodnotenie všetkých stánkov na príslušnom veľtrhu) .
 • CRM záznamy – záznamy o jednaní s klientom, jeho obsah a výsledok rokovaní. Všetky záznamy prístupné priamo zo zákazky.

Plánovanie zákazky, časové harmonogramy

 • Finančné plánovanie – plánovanie finančných tokov (nákladov a výnosov) na porovnávanie so skutočnosťou, rýchla tvorba plánov, možnosť priradenia účtu k riadku plánu.
 • Plánovanie servisných a marketingových úloh – program obsahuje nadstavbu procesnej zákazky, ktorý umožňuje kapacitné a časové plánovanie úloh so systémom automatického upozorňovania. Plánovanie jednotlivých úkonov a prác zamestnancov (servismanov).
 • Tvorba harmonogramu pre zákazku – harmonogram kapacít, teda jednotlivých výkonov zamestnancov, marketingových úloh, pôžičky zariadení a technológií.
 • Kalendár úloh – komplexný časový prehľad úloh po jednotlivých dňoch na sledovanie činnosti a plánovanie napr. servisných výjazdov, rokovaní atď. prevádzkových a marketingových úloh.

Realizácia zákazky, fakturácia zákazky

 • Priradenie zákazky k dokladom – obstarávanie všetkých dokladov na zákazku vo všetkých agendách informačného systému (účtovníctvo, mzdy, sklady, doprava, financie), plnenie čiastkových úloh zamestnancov, fakturácia zákazky, CRM záznamy k zákazke.
 • Prenos obstaraných dokladov k zákazke do účtovníctva – mzdy na zákazkách (automatické rozpustenie sociálneho a zdravotného poistenia zamestnávateľa na zákazky podľa pomeru čiastky zákazky, skladové pohyby (výdajky), ostatné doklady vstupujú priamo (faktúry in/ out, pokladňa, interné doklady atď.).
 • CRM záznamy – vytváranie čiastkových CRM záznamov, ktoré majú väzbu k zákazke (obrázok), priraďovanie externých dokumentov k zákazke.
 • Automatizovaná fakturácia zákazky – možnosť automatického priradenia všetkého vyskladneného materiálu a prác na vybranej zákazke na faktúru do jednotlivých položiek (dôležité pre servisné firmy).
 • Kontrola fakturácie výkonov – možnosť kontroly všetkých prác na zákazkách na fakturáciu, veľký význam u servisných firiem, ktoré každú položku fakturujú (autoservis, elektroservis atď.).
 • Rozpúšťanie nepriamych nákladov – automatizovaný proces rozpúšťania nepriamych nákladov do zákazky podľa zvolených kritérií (koeficient, pomer cien zákaziek, vlastný algoritmus).

Sledovanie, vyhodnotenie zákazky

 • Tok zákazky – unikátna možnosť prehľadu všetkých dokladov vzťahujúcich sa k zákazke s možnosťou zobrazenia detailných informácií až na položky dokladov, umožňuje tiež hodnotenie podľa vybraných stĺpcov.
 • Informácie o zákazke – rekapitulácia nákladov a výnosov, stavu pohľadávok a záväzkov, a porovnanie plánu v jednej obrazovke s možnosťou prekliknutia na detaily. Možnosť určenia načítania dokladov priamo z výdajok, bez nutnosti zaúčtovania.
 • Sledovanie rozpracovanosti, časového harmonogramu – plnenie čiastkových úloh zamestnancov, priebežný rast nákladov zo všetkých agend, tvorba opatrení podľa vývoja, automatizovaná fakturácia zákazky, sledovanie nedokončenej výroby.
 • Vyhodnotenie zákazky – analýza ziskovosti, tvorba mzdových nákladov podľa prác na zákazke, rozpúšťanie nepriamych nákladov, tvorba finančných výkazov na zákazku, porovnanie s plánom. Všetky zostavy v programe umožňujú filtráciu na zákazku, vybrané zákazky či skupinu zákaziek, vrátane všetkých manažérskych a účtovných prehľadov.
 • Vlastný finančný výkaz – možnosť tvorby vlastného výkazu pre vyhodnotenie zákazky a porovnanie s plánom.

Zakázky-řízení projektů – podrobný popis

 • Zatim vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]

Servis

Servis

PREMIER system pokrýva potreby spoločností zaoberajúcich sa servisom a službami, vrátane záručného aj pozáručného servisu. Evidencia zákaziek, obchodných prípadov, plánovanie termínov, kategorizácia servisných zásahov, plánovanie úloh pre techniky, pravidelné zmluvné služby, automatické upozorňovanie na plánované úlohy atď. komfortné funkcie pre efektívne pokrytie odboru servis.

Výhody programu pre servisnú činnosť:

 • Komplexný prehľad o servisných zákazkách a partneroch.
 • Interaktívne sledovanie všetkých pohybov a dokladov z jedného miesta – karty zákazky.
 • Výdaj materiálu na zákazku alebo servis.
 • Záznam jednotlivých úkonov na zákazku, vrátane vydaného materiálu.
 • Štrukturálne sledovanie zákaziek vrátane stromového členenia (nadradené zákazky).
 • Plánovanie úloh (na osoby, strediská) , sledovanie ich plnenia a vývoj zákazky.
 • Automatická fakturácia, vstup všetkých výkonov na zákazku do faktúry vrátane vyskladneného materiálu, stráženie nevyfakturovaných výkonov.
 • Nákladové a výnosové vyhodnotenie zákazky.
 • Centrálny elektronický archív – previazanie karty zákazky na externé dokumenty – zmluvy, záznam o oprave.
 • Dostupná všetka história.
 • Spracovanie miezd na zákazky až na jednotlivé hodiny.
 • Reklamácia – sledovanie reklamácií, sledovanie tovaru podľa sériového čísla.
 • Elektronickú evidenciu odpracovaného času na zákazke, servisných operácií, servisných listov, závad a montážnych listov.

Servis – podrobný popis

 • Zatim vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]

Stavebníctvo

Zákazky – stavebníctvo 

PREMIER system ponúka komplexné riešenie pre riadenie zákaziek a projektov ľubovoľnej povahy a je kľúčovým nástrojom predovšetkým pre odbor stavebníctva, montáží, projekcií atď. odborov, kde hlavnú úlohu zohráva kalkulácia a riadenie zákaziek. Modul zákazky umožňuje firmám nielen štandardné ekonomické – nákladové a výnosové sledovanie zákaziek – projektov, ale ponúka aj marketingové (CRM) a manažérske riadenie zákaziek, ktoré im umožňuje operatívne plánovať jednotlivé úkony, kapacity a meniť ich pohotovo s ohľadom na vyťaženie, zaznamenávať ich realizáciu, plnenie a vykonávať vyhodnotenie vo všetkých moduloch informačného systému, kde zákazka vstupuje.

Modul zachytáva komplexný proces od vystavenia ponuky po objednávku či realizáciu zákazky. Celú logistiku sprevádza rozšírené možnosti marketingového sledovania zákazky v spojení s CRM a možnosťou previazania na externé dokumenty. Samozrejmosťou je napojenie evidencie výkonov na mzdovú problematiku s automatickým rozpúšťaním podľa zákaziek-stredísk. Nemenej dôležitú úlohu zohráva prepracovaný systém elektronického obehu a schvaľovanie dokumentov.

Svojou cenovou dostupnosťou je kompletný systém vrátane zákaziek prístupný aj menším firmám.

Výhody programu pre stavebnú činnosť:

 • Štrukturálne sledovanie zákaziek vrátane stromového členenia (nadradené zákazky).
 • Interaktívne sledovanie všetkých pohybov a dokladov z jedného miesta – karty zákazky.
 • Vytváranie finančného a materiálového plánu, vyhodnotenie a sledovanie plnenia.
 • Centrálny elektronický archív – previazanie karty zákazky na externé dokumenty – zmluvy, projekty rozpočty.
 • Import z rozpočtových programov (Kros, RTS) priamo do procesov zákazky.
 • Možnosť priraďovania skutočných subdodávok k plánovaným procesom zákazky.
 • Plánovanie úloh (na osoby, strediská), sledovanie ich plnenia a vývoj zákazky.
 • Harmonogram – tvorba časového harmonogramu zákazky.
 • Work-flow – elektronické schvaľovanie prijatých faktúr, hierarchicky, delegovanie.
 • Smerovanie výkonov na zákazky, import do mzdového modulu s prevodom do účtovníctva.
 • Filtrácia na zákazky vo všetkých prehľadoch, s kategorizáciou zákaziek podľa viac ako 20 parametrov.
 • Spracovanie miezd na zákazky až na jednotlivé hodiny.
 • Používateľsky definovaný finančný výkaz a plán na zákazky.
 • Fakturácia na základe zákazky.
 • Pozastávky – automaticky systém na tvorbu viacerých dátumov splatnosti.
 • Pravidlá na kontrolu vyplnenia zákaziek na nákladové účty.
 • Rozpúšťanie nepriamych nákladov podľa viacerých kritérií s možnosťou voľby vlastného algoritmu.
 • Sledovanie rozpracovanosti zákazky.
 • E-agent – automatické upozorňovanie na naplánované úlohy a zasielanie dôležitých výkazov na definované emailové adresy.

Stavebnictví – podrobný popis

 • Zatim vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]

Rozpúšťanie réžie

Rozpúšťanie réžií

PREMIER system ponúka možnosť automatického rozpustenia nepriamych, resp. režijných nákladov a správnej réžie na konto nákladových kategórií, strediská, zákazky, činnosti, stroje atď. kategórie účtovného denníka, na presné vyhodnotenie ich hospodárenia.

Pomocou aplikácie, kedy zvolenými parametrami, si môže užívateľ sám určiť spôsob rozpustenia nákladov, podľa ľubovoľne zvoleného algoritmu, ktorý aplikácia ponúka.

Spôsob využitia

Vyššie spomenuté náklady smerujeme na špeciálne stredisko alebo zákazku ( alebo špeciálny účet), kde sa kumulujú nepriame náklady.
A odtiaľ ich pomocou modulu rozpúšťania réžií preúčtovávame podľa definovaného kľúča cez vnútropodnikové účty ku konkrétnym produktom.

Pojmy:

 • Rozpočtová základňa EČV – čiastka, ktorá sa bude rozpúšťať. Je spočítaná podľa definície zadanej v module RR. Definícia sa skladá z filtra (môžeme spresniť stredisko, zákazku a ďalšie doplnkové analýzy) a účtov, z ktorých sa suma spočíta.
 • Pomerová základňa PZ – percentá, stanovujúce pomer, akým sa bude rozpočtová základňa deliť a koľko z nej pripadne na jednotlivé produkty.

 

Pre samotné rozpustenie potom možno zvoliť metódu, ktorým počíta rozpočtovú a pomerovú základňu: Tieto sú dostupné, ale je možné ich rozšíriť, podľa požiadaviek užívateľa.

Teraz sú k dispozícii tieto metódy:

 • pomerovo (Rozpočtová základňa = mesiac, Pomerová základňa = rok)
 • pomerovo (RZ rok, PZ rok)
 • pomerovo (RZ mesiac, PZ rok, koeficient)
 • pomerovo (RZ rok, PZ rok, koeficient)

Finálnym rozpustením, až pomocou ďalších parametrov, dôjde k odúčtovaniu nákladov z režijného strediska a zákazky (ad. atribútov) na aktuálne strediská, rozpracované zákazky, účty, stroje atď.

Rozpouštění režií – podrobný popis

 • Zatim vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]

Kompletácia

Kompletácia

Jednoduchý typ výroby umožňujúci definovanie kusovníkov, sledovanie príkazov na výrobu, automatický odpis materiálu, sledovanie nedostatkov zásob. Základný typ výroby pre výrobky v základnom zložení. Pre náročnejších klientov, požadujúci už technologické postupy, odvádzanie výroby na termináloch, riadenie kapacít slúži modul „ Riadenie výroby „.

Výroba kompletizácia – modul je určený pre menšie výrobné firmy.

 

Príprava výroby

 • Možnosť evidencie šablón (kusovníkov) výrobkov podľa druhov.
 • U šablón je možné evidovať ako materiálovú tak výkonovú skladbu.
 • U šablón je možné evidovať príslušnú dokumentáciu (technologické postupy, osvedčenie kvality a certifikácie výrobkov, obrazovú dokumentáciu výrobku ap.).
 • Tvorba kalkulácií na základe dopytov – vytváranie ponúk.
 • Tvorba výrobných príkazov na základe objednávok.

Realizácia výroby

 • Maximálne prepojenie so skladom.
 • Automatické zásobovanie podľa požiadaviek výroby.
 • Sledovanie stavu plnenia výrobných príkazov.
 • Automatický odpis materiálu pri naskladnení výrobkov.
 • Viac možností pre ocenenie výrobkov – kalkulácií, aktulnými skladovými cenami, výrobnou réžiou atď.
 • Podpora zákazkovej a sériovej výroby.
 • Podpora čiarových kódov, sériových čísel, sledovanie výkonov, prepojenie na mzdy.
 • Komplexné vyhodnotenie výroby.

Cenotvorba a kalkulácia cien výrobkov:

 • Pracoviská (odpisy, spotreba energie).
 • Stroje a zariadenia (odpisy, spotreba energie).
 • Pracovné pozície (mzdové náklady).
 • Kooperácia (nákladovosť dodávateľských výkonov).

Kompletace – podrobný popis

 • Zatim vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]

Riadenie výroby

Riadenie výroby

Modul výroba slúži v podnikových informačných technológiách na plánovanie, riadenie a vyhodnocovanie všetkých vnútropodnikových činností a procesov zasahujúcich do nasledujúcich oblastí

 

Technologická príprava výroby

Príprava technologických rozpisov výrobkov (šablóny). Tu modul výroba ponúka hneď niekoľko zásadných vlastností:

 • Možnosť evidencie šablón výrobkov podľa druhov.
 • U šablón je možné evidovať ako materiálovú tak výkonovú skladbu.
 • U šablón je možné evidovať príslušnú dokumentáciu (technologické postupy, osvedčenie kvality a certifikácie výrobkov, obrazovú dokumentáciu výrobku ap.).

Príprava číselníkov:

 • Strojov a zariadení
 • Kooperáciou
 • Výkonov

Cenotvorba a kalkulácia cien výrobkov:

 • Pracoviská (odpisy, spotreba energie)
 • Stroje a zariadenia (odpisy, spotreba energie)
 • Pracovné pozície (mzdové náklady)
 • Kooperácia (nákladovosť dodávateľských výkonov)

Zber požiadaviek na plán výroby a plánovanie výroby

 

Zostavovanie požiadaviek na výrobu, ako zdroj je možné zvoliť:

 • Požiadavky podľa nevykrytých rezervácií výrobkov na expedičných skladoch.
 • Vytvorenie požiadaviek z modulu Zákazky, na základe objednaného objemu.
 • Importom požiadaviek z externých zdrojov používateľa.
 • Priamym zadaním požiadaviek užívateľom (sériová výroba podľa interných plánov).

Řízení výroby – podrobný popis

 • Zatim vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]