Výkazy – Business Intelligence

Informačný systém PREMIER ponúka moderné prostriedky na informované a efektívne riadenie firmy. K tomu sú potrebné kvalitné informácie a predovšetkým nástroje, ktoré ich vedia získavať a tiež s nimi dobre zaobchádzať, napríklad s pomocou umelej inteligencie.

Analýzy

Neobmedzené možnosti v tvorbe zostáv

Program PREMIER zobrazuje všetky zostavy v tzv. unigridovej obrazovke, ktorá ponúka mnoho variantov pre dátové triedenie a filtráciu, spôsoby zobrazenia, užívateľské definovanie medzisúčtov, štrukturálne zobrazenie a tvorbu grafov. Tento výkonný a univerzálny nástroj ponúka neobmedzené možnosti v tvorbe zostáv a prispôsobení akýmkoľvek požiadavkám.

 • Štandardné výkazy z celého systému – možnosť tvorby vlastných výkazov
 • Exporty – grafické a dátové
 • Užívateľsky editovateľné tlačové formuláre
 • Užívateľsky definovateľné pohľady na obrazovku – výber údajov, poradie stĺpcov
 • Práca s viac oknami
 • Importy – možnosť importu dát do programu z formátov MS Excel, EDI, XML formát a ďalšie, prípadne možnosť tvorby individuálnych importných mostíkov

Analýzy – podrobný popis

 • Zatim vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]

Controlling

Hospodárenie pod kontrolou

Súbor všetkých prehľadov pre sledovanie hospodárenia firmy, rozbor odberateľských vzťahov a štruktúry jednotlivých účtov, sledovanie nákladového účtovníctva a budúceho vývoja finančnej situácie firmy. Tieto zostavy (na obrázku v stĺpcoch) je možné filtrovať výberom obdobia, účtov, zákaziek, stredísk, dokladových radov, obchodných partnerov a ďalších kritérií. Všetky zostavy je možné ľahko exportovať do rôznych formátov.

 • Viac ako 30 typov prehľadov a zostáv, ktoré sa ďalej dopĺňajú.
 • Manažérske zostavy.
 • Cash Flow – niekoľko typov.
 • Obraty podľa rôznych účtov, stredísk, zákaziek, partnerov ai.
 • Konsolidované prehľady.

Controlling – podrobný popis

 • Zatim vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]

Finančná analýza

Rozhodujte vybavení všetkými informáciami

Profesionálny nástroj pre analýzu firmy, ktorý je určený manažérom, investorom, veriteľom a všetkým tým, ktorí potrebujú mať informácie potrebné pre správne rozhodnutia na riadenie firiem.
Finančná analýza slúži predovšetkým na posúdenie finančného zdravia firmy, odkrývanie slabín v hospodárenie firmy, na varovanie pred finančnými ťažkosťami, na porovnávanie vlastných ukazovateľov k teoreticky odporúčaným hodnotám či ukazovateľom konkurenčných firiem a na prípravu podkladov pre riadiace rozhodnutia.

 • Horizontálna a vertikálna analýza súvahy a VZZ
 • Pomerová analýza
 • Bonitné a Bankrotné modely
 • Spider analýza
 • Grafické zobrazenie
 • Exporty

Finanční analýza – podrobný popis

 • Zatim vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]

E-agent

Máte agenta na svojej strane

Modul ponúka užívateľom unikátny komfort automatického emailového zasielania požadovaných správ, prehľadov, výkazov atď. upozornenie na kritické momenty, ktoré vygeneruje informačný systém. Ďalšou funkciou sú automatické akcie ako napríklad zálohovanie alebo synchronizácia s e-shopom.

 • Nespočet prehľadov s možnosťou nastavenia času, periódy a formátu pre ich zasielanie.
 • Prehľady môžu dostávať aj osoby mimo PREMEIR.
 • Výstupy v grafoch aj v prehľadných tabuľkách.
 • Možnosť nastavenia synchronizácie s aplikáciou Aktivita – mobilná aplikácia, ktorá zobrazuje kľúčové ekonomické údaje z programu.
 • Zasielanie výstrah a včasné varovanie – nové objednávky na e-shope.

E-agent – podrobný popis

 • Zatim vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]

PS Aktivita

Aktivita firmy

„Aktivita firmy“ je výstup s okamžitou dostupnosťou aj z mobilných zariadení prostredníctvom našej na tieto účely špeciálne vytvorenej aplikácie. Funkcia „Aktivita firmy“ sa nachádza ako doplnok v novej záložke „Aktuálne“, kde sú zobrazené údaje o tržbách, stave peňazí a pohľadávok.

Čistý dizajn tejto inovatívnej funkcie ponúka na prvý pohľad tie najdôležitejšie firemné ukazovatele: neprehliadnuteľný výkon firmy uvedený v percentách vizuálne zobrazený ako otáčkomer, pod ktorým sú prehľadne zoradené v číselnej podobe stavy tržieb, zaplatené, fakturované, nevyfakturované dodacie listy, vyfakturované dodacie listy či objednávky. Prehľad je možné nastaviť pre denné, týždenné, mesačné či ročné poskytnutie dát. Sprístupnené je aj porovnanie s priemernými tržbami za posledný rok. V globálnych predvoľbách – odberatelia je možné nastaviť aj plán.
Údaje o aktivite firmy si môžete nechať v pravidelných intervaloch zasielať do mobilnej aplikácie „PS Aktivita“.

 

Špeciálna mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia PS Aktivita rozširuje možnosti informačného systému PREMIER. Aplikácia zobrazuje manažérom kľúčové ekonomické údaje z komplexného informačného a ekonomického softvéru PREMIER system a teda okamžitý prehľad o hospodárení firmy kdekoľvek a kedykoľvek. Jedná sa o unikátny prehľad funkcie „Aktivita firmy“ vrátane podpory mobilných zariadení. Túto možnosť ocenia najmä manažéri, ktorí trávia väčšinu času na cestách či u zákazníkov. Hlavnou výhodou mobilných riešení je najmä zvýšenie produktivity firmy, úspora peňazí a uspokojenie potrieb zákazníkov.

Grafické znázornenie aktivity firmy je na výstupe jednoduché, zrozumiteľné a okamžite dostupné aj z mobilných zariadení s operačným systémom Android a iOS. Účelom pokrokovej aplikácie je umožniť náhľad na zásadné firemné informácie prostredníctvom bežných dotykových mobilných telefónov a tabletov. Menovite s aktuálnym dátumom zobrazuje „budíkový“ výkon firmy v percentách, tržby aj ďalšie firemné výkony synchronizované s desktop verziou PREMIER system.

Popis nastavenia komunikácie a ovládania mobilnej aplikácie PS Aktivita si môžete prečítať tu.

PS Aktivita – podrobný popis

 • Zatim vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]

Návrhár prehľadov

Výkazy podľa vlastných potrieb

Moderný, variabilný a jednoduchý nástroj na tvorbu definovateľných výkazov. Nároky a požiadavky na prehľady sú pre každú firmu veľmi individuálne, preto si pomocou tohto nástroja je možné vytvoriť finančné výkazy podľa vlastných potrieb.

 • Prehľad si môžete definovať ľahko sami.
 • Možnosť definovať neobmedzené množstvo prehľadov.
 • Definovanie prehľadov podľa jednotlivých účtov z osnovy, vrátane ich súčtov, zobrazenie v úrovniach.
 • Možnosť definovania filtrov podľa stredísk a zákaziek jednotlivých riadkov, priamo v návrhári zostáv.
 • Všetky údaje sú interaktívne.
 • K dispozícii je horizontálny graf.

Návrhář přehledů – podrobný popis

 • Zatim vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]