Sklad

Sklad strážený programom

PREMIER ponúka všetky dostupné prostriedky pre skladovú a obchodnú činnosť. Všetko funguje online, môžete vykonávať spätné zmeny, program všetko stráži, vrátane správneho ocenenia. Každú kategóriu je možné užívateľsky prispôsobiť.

 • Rýchle a inteligentné vyhľadávanie
 • Spôsob účtovania A a B, oceňovanie FIFO, vážený priemer
 • Cudzie meny – komplexná podpora
 • Obalové konto – EKO-kom
 • Čiarové kódy – všetky formáty
 • Šarže, sériové čísla, atď.

Skladové karty

Ponúkajú všetky informácie z jediného miesta vrátane všetkých pohybov. Užívateľ má dokonalý prehľad o aktuálnom stave a všetkých zmenách.

 • Rýchle vyhľadávanie podľa údajov
 • Farebné rozlíšenie
 • Colný sadzobník
 • Prehľad všetkých zmien na používateľov
 • Zobrazenie vrátane obrázku
 • Prehľad zostatku na všetkých skladoch
 • Definícia max. a min. množstvo
 • Dodávateľské ceny a sériové čísla atď.

Skladové hospodářství – funkce, možnosti, charakteristika

 • Způsob účtování skladu (podvojné účetnictví) metoda A i B, automatické off-line účtování, možnost předkontace až na individuální skladové karty).
 • Automatické párování příjemek a přijatých faktur v rámci účtu pořízení zásob.
 • Metoda oceňování skladu – FIFO – Vážený průměr
 • Neomezený počet skladů a druhů pohybů dle účetních předpisů – automatická účetní kontace pohybů. Vše plně automatizováno.
 • Evidence v cizích měnách – prodej v cizích měnách, přepočet položek příjemky k aktuálnímu kurzu, ceník v cizích měnách.
 • Doprovodné náklady – rozpouštění do příjemky na jednotlivé položky dle zvolené poměru (cena, zboží, množství ad.), vícesložkové se zpětným sledováním (doprava, clo, balné ad.).
 • Prodejní ceny – komplexní návrhář pro tvorbu cen „Pomocník pro tvorbu slev“ – určení podmínek pro použití slevy při prodeji, neomezené množství rabatních skupin, vázané ceny a slevy na vybraného partnera (skupinu partnerů), množstevní rabaty, časově omezené slevy.
 • Zpětná změna cen na příjemce – unikátním zpětným přepočtem skladových cen na výdejkách, souvisí také s možností povolení do záporu.
 • Účtování – možnost automatického off-line účtování, volby sumarizace pro účtování (doklad, den, měsíc, měsíc-partner), při zpětných změnách možnost nového účtování.
 • Otevřené položky účtu pořízení zásob – podrobné sledování účtu 111, 131, příjemek s vazbou na přijaté faktury a přesné vysledování struktury zůstatku na těchto účtech.
 • Zakázky, Střediska, Činnosti – možnost zadání nejen na příjemku a výdejku, ale také na jednotlivé položky příjemky a výdejky. Přenos rozdělení na zakázky, střediska, činnosti do účetnictví.
 • Obaly – možnost definování více druhů obalů k jednotlivým sklad. kartám, vyhodnocení a statistika pro sledování obalů v rámci systému EKO-KOM.
 • Provázanost – program nabízí maximální provázanost mezi doklady, např. nabídka – přijatá objednávka – dodací list (výdejka) – faktura (daňový doklad) a elegantní přesun mezi těmito doklady prostřednictvím interaktivních vazeb.
 • Možnost vysledovatelnosti zboží a tisku paletových etiket s kódem UCC / EAN 128 (pro potravinářské firmy povinné od 01.01.2005)
 • Vyhledání pohybů na sériové číslo – z jednoho místa vysledování všech pohybů na zadané sériové číslo.
 • 17 základních přehledů modifikovatelných podle celé řady kritérií (období, výběr skladu, odběratele, skladové karty, sortimentu), nejrůznější kritéria pro datové řazení sestav, grafické zobrazení, marketingové informace. Export všech přehledů do formátu MS Excel, Acrobat Reader, MS Word, Html.
 • a mnoho dalších komfortních funkcí.

Skladové karty

 • Interní členění zásob na skladových kartách dle 12 kriterií členění (dle sériových čísel, velikostí, barev, palet, šarží, rozměrů jednotlivých kusů, záruční doby, ad.)
 • Automatické přeceňování – Import ceníků ve formátu xls a provádění dalších změn přímo v souborech formátu *.xls a jejich zpětný import do PREMIER system
 • Definování skupin skladových karet dle sortimentu a identifikátorů určených pro další filtraci přehledů a statistik
 • Přepočet měrných jednotek. Možnost vzájemného přepočetu 2D a 3D jednotek.
 • Definování nákladové ceny k využití pro výrobu
 • Možnost přiřadit externí text, grafický obrázek; grafické rozlišení záporných zůstatků na skl. kartě
 • Tři alternativní názvy pro skladovou položku (např. tři různé jazyky)
 • Platnost – možnost definování období platnosti skladových karet
 • Přehled změn – k dispozici je přehled o všech změnách na skladové kartě, s detaily na čas a uživatele
 • Možnost vložení čísla celního sazebníku pro automatické naplnění Intrastatu
 • Crossreference – přiřazování katalogových čísel dodavatelů ke skladovým kartám s možností vyhledávání skladových položek podle tohoto čísla.
 • Interaktivní vnoření na jakýkoliv doklad vázající se ke skladové kartě (nabídka, objednávka in-out, výdejka, příjemka). Vše z jednoho místa skladové karty – Přehledy, vyhodnocení, statistiky, marketingové informace, kontrolní funkce.
 • 20 základních přehledů, modifikovatelných podle celé řady kritérií (období, výběr skladu, odběratele, skladové karty, sortimentu,) nejrůznější kritéria pro datové řazení sestav, grafické zobrazení, marketingové informace . Export všech přehledů do formátu MS Excel.
 • Prodej – přehledy pro podrobnou analýzu prodejních zásob, přehled pro porovnání nákupních a prodejních cen, všeobecný přehled (sledování dle druhu pohybu), vývoj poptávek a prodejů, výhledové plnění objednávek.
 • Marketingové a statistické přehledy – nadstandardní přehledy s přehledem o nejprodávanějších položkách a jejich procentuálním podílu na celkovém prodeji firmy, vyhodnocení nejčastějších zákazníků a nejčastěji prodávaných položek – tzv. spotřební koše dle počtu prodejů, tržeb za jeden prodej, dle sortimentu – vše s filtrací na sklad, partnera, skladovou kartu atd.
 • Nákup – podrobná analýza nákupů, přehled nedostatků zásob v závislosti na stanovení min. a max. zásob s ohledem na objednávky přijaté a vystavené, detailní rozbor zůstatků s ohledem na vynucené rozčlenění, sledování bezpohybových zásob, obrátkovosti zásob, sledování vývoje pořizovacích cen u dodavatelů, přehled otevřených objednávek u dodavatelů.
 • Ke všem přehledům lze přednastavit a vytvořit číselník filtrů a modifikací k jednotlivým typům sestav.
 • Hlídání vzniku záporných zůstatků při změnách datumu na příjemkách a výdejkách
 • Hlídání duplicity čísla přijaté objednávky od odběratele (eliminuje možnost duplicitního pořízení přijaté objednávky).
 • Auditor skladu – prověření záporných zůstatků na skladu, kontrola převodů mezi sklady, vizuální kontrola kontinuálního číslovaní dokladů (nabídne mezery v číslování dokladů, v případě změn či mazání dokladů).
 • Kontrola rozdílu v prodejních cenách mezi DL a fakturami a z toho vyplývající možnost kopírování prodejních cen z faktur do výdejek (v případě změn cen pouzenafakturách, které se nepromítnou na výdejkách/DL, což může zkreslit hodnoty ve skladu).
 • Při změnách dodacích listů, ke kterým je již vystavena faktura, se tato změna automaticky promítá do již vystavené faktury…

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]