Obchod – Sklady

Komplexné riešenie malo-veľkoobchodu, eshopu a riadenia skladov. Plne podporuje predajné, nákupné a zásobovacie procesy. Metóda jedného obstarania dokladu a následného preklápania údajov.

Sklad

Sklad strážený programom

PREMIER ponúka všetky dostupné prostriedky pre skladovú a obchodnú činnosť. Všetko funguje online, môžete vykonávať spätné zmeny, program všetko stráži, vrátane správneho ocenenia. Každú kategóriu je možné užívateľsky prispôsobiť.

 • Rýchle a inteligentné vyhľadávanie
 • Spôsob účtovania A a B, oceňovanie FIFO, vážený priemer
 • Cudzie meny – komplexná podpora
 • Obalové konto – EKO-kom
 • Čiarové kódy – všetky formáty
 • Šarže, sériové čísla, atď.

Skladové karty

Ponúkajú všetky informácie z jediného miesta vrátane všetkých pohybov. Užívateľ má dokonalý prehľad o aktuálnom stave a všetkých zmenách.

 • Rýchle vyhľadávanie podľa údajov
 • Farebné rozlíšenie
 • Colný sadzobník
 • Prehľad všetkých zmien na používateľov
 • Zobrazenie vrátane obrázku
 • Prehľad zostatku na všetkých skladoch
 • Definícia max. a min. množstvo
 • Dodávateľské ceny a sériové čísla atď.

Skladové hospodářství – funkce, možnosti, charakteristika

 • Způsob účtování skladu (podvojné účetnictví) metoda A i B, automatické off-line účtování, možnost předkontace až na individuální skladové karty).
 • Automatické párování příjemek a přijatých faktur v rámci účtu pořízení zásob.
 • Metoda oceňování skladu – FIFO – Vážený průměr
 • Neomezený počet skladů a druhů pohybů dle účetních předpisů – automatická účetní kontace pohybů. Vše plně automatizováno.
 • Evidence v cizích měnách – prodej v cizích měnách, přepočet položek příjemky k aktuálnímu kurzu, ceník v cizích měnách.
 • Doprovodné náklady – rozpouštění do příjemky na jednotlivé položky dle zvolené poměru (cena, zboží, množství ad.), vícesložkové se zpětným sledováním (doprava, clo, balné ad.).
 • Prodejní ceny – komplexní návrhář pro tvorbu cen „Pomocník pro tvorbu slev“ – určení podmínek pro použití slevy při prodeji, neomezené množství rabatních skupin, vázané ceny a slevy na vybraného partnera (skupinu partnerů), množstevní rabaty, časově omezené slevy.
 • Zpětná změna cen na příjemce – unikátním zpětným přepočtem skladových cen na výdejkách, souvisí také s možností povolení do záporu.
 • Účtování – možnost automatického off-line účtování, volby sumarizace pro účtování (doklad, den, měsíc, měsíc-partner), při zpětných změnách možnost nového účtování.
 • Otevřené položky účtu pořízení zásob – podrobné sledování účtu 111, 131, příjemek s vazbou na přijaté faktury a přesné vysledování struktury zůstatku na těchto účtech.
 • Zakázky, Střediska, Činnosti – možnost zadání nejen na příjemku a výdejku, ale také na jednotlivé položky příjemky a výdejky. Přenos rozdělení na zakázky, střediska, činnosti do účetnictví.
 • Obaly – možnost definování více druhů obalů k jednotlivým sklad. kartám, vyhodnocení a statistika pro sledování obalů v rámci systému EKO-KOM.
 • Provázanost – program nabízí maximální provázanost mezi doklady, např. nabídka – přijatá objednávka – dodací list (výdejka) – faktura (daňový doklad) a elegantní přesun mezi těmito doklady prostřednictvím interaktivních vazeb.
 • Možnost vysledovatelnosti zboží a tisku paletových etiket s kódem UCC / EAN 128 (pro potravinářské firmy povinné od 01.01.2005)
 • Vyhledání pohybů na sériové číslo – z jednoho místa vysledování všech pohybů na zadané sériové číslo.
 • 17 základních přehledů modifikovatelných podle celé řady kritérií (období, výběr skladu, odběratele, skladové karty, sortimentu), nejrůznější kritéria pro datové řazení sestav, grafické zobrazení, marketingové informace. Export všech přehledů do formátu MS Excel, Acrobat Reader, MS Word, Html.
 • a mnoho dalších komfortních funkcí.

Skladové karty

 • Interní členění zásob na skladových kartách dle 12 kriterií členění (dle sériových čísel, velikostí, barev, palet, šarží, rozměrů jednotlivých kusů, záruční doby, ad.)
 • Automatické přeceňování – Import ceníků ve formátu xls a provádění dalších změn přímo v souborech formátu *.xls a jejich zpětný import do PREMIER system
 • Definování skupin skladových karet dle sortimentu a identifikátorů určených pro další filtraci přehledů a statistik
 • Přepočet měrných jednotek. Možnost vzájemného přepočetu 2D a 3D jednotek.
 • Definování nákladové ceny k využití pro výrobu
 • Možnost přiřadit externí text, grafický obrázek; grafické rozlišení záporných zůstatků na skl. kartě
 • Tři alternativní názvy pro skladovou položku (např. tři různé jazyky)
 • Platnost – možnost definování období platnosti skladových karet
 • Přehled změn – k dispozici je přehled o všech změnách na skladové kartě, s detaily na čas a uživatele
 • Možnost vložení čísla celního sazebníku pro automatické naplnění Intrastatu
 • Crossreference – přiřazování katalogových čísel dodavatelů ke skladovým kartám s možností vyhledávání skladových položek podle tohoto čísla.
 • Interaktivní vnoření na jakýkoliv doklad vázající se ke skladové kartě (nabídka, objednávka in-out, výdejka, příjemka). Vše z jednoho místa skladové karty – Přehledy, vyhodnocení, statistiky, marketingové informace, kontrolní funkce.
 • 20 základních přehledů, modifikovatelných podle celé řady kritérií (období, výběr skladu, odběratele, skladové karty, sortimentu,) nejrůznější kritéria pro datové řazení sestav, grafické zobrazení, marketingové informace . Export všech přehledů do formátu MS Excel.
 • Prodej – přehledy pro podrobnou analýzu prodejních zásob, přehled pro porovnání nákupních a prodejních cen, všeobecný přehled (sledování dle druhu pohybu), vývoj poptávek a prodejů, výhledové plnění objednávek.
 • Marketingové a statistické přehledy – nadstandardní přehledy s přehledem o nejprodávanějších položkách a jejich procentuálním podílu na celkovém prodeji firmy, vyhodnocení nejčastějších zákazníků a nejčastěji prodávaných položek – tzv. spotřební koše dle počtu prodejů, tržeb za jeden prodej, dle sortimentu – vše s filtrací na sklad, partnera, skladovou kartu atd.
 • Nákup – podrobná analýza nákupů, přehled nedostatků zásob v závislosti na stanovení min. a max. zásob s ohledem na objednávky přijaté a vystavené, detailní rozbor zůstatků s ohledem na vynucené rozčlenění, sledování bezpohybových zásob, obrátkovosti zásob, sledování vývoje pořizovacích cen u dodavatelů, přehled otevřených objednávek u dodavatelů.
 • Ke všem přehledům lze přednastavit a vytvořit číselník filtrů a modifikací k jednotlivým typům sestav.
 • Hlídání vzniku záporných zůstatků při změnách datumu na příjemkách a výdejkách
 • Hlídání duplicity čísla přijaté objednávky od odběratele (eliminuje možnost duplicitního pořízení přijaté objednávky).
 • Auditor skladu – prověření záporných zůstatků na skladu, kontrola převodů mezi sklady, vizuální kontrola kontinuálního číslovaní dokladů (nabídne mezery v číslování dokladů, v případě změn či mazání dokladů).
 • Kontrola rozdílu v prodejních cenách mezi DL a fakturami a z toho vyplývající možnost kopírování prodejních cen z faktur do výdejek (v případě změn cen pouzenafakturách, které se nepromítnou na výdejkách/DL, což může zkreslit hodnoty ve skladu).
 • Při změnách dodacích listů, ke kterým je již vystavena faktura, se tato změna automaticky promítá do již vystavené faktury…

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]

Nákup

Sklad – Nákup

S IS PREMIER môžete automaticky objednávať zásoby podľa stavu na skladoch, stavu rezervácií a objednávok, či podľa nastavenia limitov maximálnych a minimálnych zásob. Všetko je plne automatizované s možnosťami rýchlych kontrol. Všetko je doplnené dopytmi a realizáciou najvýhodnejšieho dopytu. Jednoduchosť a prepracovanosť systému vytvára podmienky pre rýchlu a spoľahlivú prácu pri nákupe. Na elektronickú komunikáciu s partnermi môžete využiť formát EDI.

 • Automatizované objednávanie podľa nedostatkov zásob a nastavenia limitov na kartách (min., max., ideál).
 • Ponúka elektronickú komunikáciu s bežnými systémami – EDI, ISDOC, napojenie na Eshopy.
 • Elektronické schvaľovanie objednávok a interných žiadaniek (Work-flow).
 • Automaticky ponúka najlepších dodávateľov podľa ceny, podľa termínu dodania.
 • Plná podpora cudzích mien.
 • Výber najlepšieho dodávateľa podľa histórie nákupov a priradených dodávateľov.
 • Automatizovaný návrhár limitov na kartách podľa obrátkovosti zásob.

 

Nákup tovaru

 • Možnosť spätných zmien v príjemkách, rozpúšťanie sprievodných nákladov do príjemky.
 • Previazanosť príjemiek na prijaté faktúry – program kontroluje rozdiely medzi PF a príjemkou.
 • Tlač štítkov a EAN kódov na skladové karty.
 • Prijímanie podľa objednávok pomocou čítačky a terminálu.

A ďalšie pokročilé funkcie.

Prehľady k nákupom

V PREMIERi môžete nájsť okrem štandardných prehľadov o nákupoch, rozborov dodávateľov a ich cien, aj nadštandardné rozbory zlých nákupov, obrátkovosť tovaru, vývoj nákupných cien a ďalšie užitočné reporty pre riadenie skladov.

 • Detailné rozbory zostatkov a obrátkovosti zásob, prehľad otvorených objednávok u dodávateľov, podrobná analýza nákupov.
 • Marketingové rozbory kategórií predajnosti.
 • Prehľad obrátkovosti zásob.
 • Ukladanie histórie definovaných prehľadov.

Nákup – podrobný popis

 • Detekce změny zásob, upozornění na stav zásob pod nastaveným minimem.
 • Crossreference – přiřazení dodavatelů na karty včetně katalogových čísel a smluvních cen, možnost tisku a dohledávání dle dodavatelských čísel.
 • Rychlý a detailní přehled o aktuálně objednaných položkách, informace o stavu realizace objednávky.
 • Elektronické schvalování vystavených objednávek a interních žádanek (viz work-flow »).
 • Možnost tvorby poptávek a automatická tvorba vystavené objednávky pro nejlepší poptávku.
 • Možnost vytvoření vystavené objednávky na základě přijaté objednávky.
 • Pořizování příjemek na základě vystavených objednávek (částečné realizace).
 • Příjem v cizí měně, hromadný přepočet nákupní ceny ke zvolenému kursu.
 • Možnost zpětných změn u nákupní ceny, se zpětným propočtem skladové ceny na výdejkách.
 • Rozpouštění doprovodných nákladů do příjemky na jednotlivé položky dle zvolené poměru (cena, hmotnost, množství atd.), vícesložkové zadání se zpětným sledováním (doprava, clo, balné ad.).
 • Provázanost příjemek na přijaté faktury – sledování účtu pořízení zásob.
 • Při příjmu možnost zobrazení vývoje NC u zpracovávané skladové položky.
 • Nákupy lze tvořit z konkrétních položek procesů v zakázkách, při zakázkovém oboru.
 • Podrobná analýza nákupů, přehled nedostatků zásob v závislosti na stanovení min. a max. zásob s ohledem na objednávky přijaté a vystavené, detailní rozbor zůstatků s ohledem na vynucené rozčlenění, sledování bezpohybových zásob, obrátkovosti zásob, sledování vývoje pořizovacích cen u dodavatelů, přehled otevřených objednávek u dodavatelů .

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]

Predaj

Sklad – Predaj

Modul Predaj podporuje kompletný obchodný proces od vystavenia ponuky cez objednávku až po finálnu fakturáciu či pokladničný predaj vrátane expedície a podrobného marketingového vyhodnotenia predaja.

Celý systém je možné užívateľsky prispôsobiť užívateľovi na mieru jeho požiadavkám na obchodnú politiku a spôsob predaja, či už veľkoobchodu alebo maloobchodu. Svojimi funkciami a kontrolným mechanizmom vám program ponúkne istotu kontroly výhodnosti vášho obchodovania.

 • Hromadná realizácia objednávok, rezervácia a potvrdenie termínov.
 • Automatická tvorba faktúr, daňových dokladov a paragónov, hromadná fakturácia.
 • Plná podpora EET, spotrebné dane prepojenie s pokladničnými systémami, platobnými terminálmi, fiškálnymi modulmi, váhami, dotykovými displejmi.
 • Využitie čítačiek čiarových kódov – offline, online – voľby čítacieho zariadenia.
 • Komplexné riešenie pre E-shop, EDI.
 • Plná podpora cudzích mien, zákaznícke cenníky, vernostný systém, darčekové poukazy.
 • Neobmedzená tvorba cien a zliav s ukladaním histórie.
 • Marketingové a štatistické prehľady pre podrobnú analýzu predajov a vyhodnocovanie objednávok, predaja, marží, trendov a jednotlivých partnerov či skupín.

Cenotvorba

Program ponúka takmer neobmedzené možnosti pre dômyselnú definíciu predajných cien a zliav. Ceny je možné nastavovať z karty partnera, sladovej karty či v module zákazníckych cenníkov. Program umožňuje stanovovať pevné ceny, termínovo obmedzené ceny (akcie), predajné ceny sa tiež môžu automaticky prepočítavať z nákupných cien.

Taktiež na poli zliav sú dostupné nepreberné možnosti vrátane automatického priradenia vyššej platnej zľavy. Podmienky pre priradenie zľavy môžete definovať ako individuálne, tak aj pre skupiny odberateľov a skladových kariet, podľa dosiahnutého obratu, možnosť využitia množstevných zliav či vernostného systému.

Napríklad …

 

Prehľady

 • 20 základných prehľadov, modifikovateľných podľa celého radu kritérií (obdobie, výber skladu, odberateľa, skladové karty, sortimentu) najrôznejšie kritériá pre dátové radenie zostáv, grafické zobrazenie, marketingové informácie. Export všetkých prehľadov do formátu MS Excel.
 • Predaj – prehľady pre podrobnú analýzu predajných zásob, prehľad pre porovnanie nákupných a predajných cien, všeobecný prehľad (sledovanie podľa druhu pohybu), vývoj dopytov a predajov, výhľadové plnenie objednávok.
 • Marketingové a štatistické prehľady – nadštandardné prehľady s prehľadom o najpredávanejších položkách a ich percentuálnom podiele na celkovom predaji firmy, vyhodnotenie najčastejších zákazníkov a najčastejšie predávaných položiek – tzv. spotrebné koše podľa počtu predajov, tržieb za jeden predaj, podľa sortimentu, – všetko s filtráciou na sklad, partnera, skladovú kartu atď.

Prodej – podrobný popis

 • Rychlá tvorba DL přímo z objednávky, hromadná realizace objednávek, rezervace a potvrzení termínů, blokace, trasy.
 • Kontrolovaný výdej do záporu.
 • Hlídání maximálního povoleného kreditu a faktur dle splatnosti u partnera.
 • Automatická tvorba faktur, daňových dokladů a paragonů, plná podpora EET.
 • Hromadná fakturace DL – hlídání nevyfakturovaných dodávek.
 • Možnost zpětných změn ve výdejkách – automatické hlídání všech návazných dokladů a kontrolní přepočet skladových cen s ohledem na FIFO nebo AVG.
 • Propojení s pokladními systémy, platebními terminály, fiskálními moduly, váhami, dotykovými displeji.
 • Využití snímačů čárových kódů a off-line terminálů – identifikace pomocí čárových kódů, EAN kódy, váhové EANy, generování paletových etiket, SSCC kódů.
 • Komplexní řešení pro E-shop, EDI, Factoring (viz další moduly » ).
 • Možnost zobrazení vývoje prodejních cen u zpracovávané skladové položky při výdeji.
 • Všechny varianty prodejních cen i pro cizí měny.
 • Zákaznické ceníky – maximálně komfortní systém, který nabízí téměř neomezené množství podmínek pro tvorbu prodejní ceny a přiděleni slev jednotlivým odběratelům s možnosti určeni časové platnosti a vice kritérii a podmínek pro tvorbu slevy včetně slev podle historie obratu.
 • Věrnostní systém – přidělování věrnostních bodů při prodeji dle definovaných podmínek, možnost uvádět stav konta na dokladech, definovatelné koeficienty pro čerpání bodů.
 • Propracované řešení pro dárkové poukazy – možnost hromadného generování a tisku poukazů, prodej a uplatnění poukazů při prodeji, přehledy o poukazech.
 • Tisk a tvorba ceníků, import ceníků.
 • Kontrola rozdílu v prodejních cenách mezi DL a fakturami a z toho vyplývající možnost kopírování prodejních cen z faktur do výdejek.
 • Veškeré marketingové a statistické přehledy pro podrobnou analýzu prodejů a vyhodnocování objednávek.

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]

Prehľady, Marketing

SKLAD – Prehľady, Marketing

Systém PREMIER ponúka ucelený rad prehľadov a štatistík pre podrobnú analýzu predajov, vyhodnocovanie stavu a plnenia objednávok, prehľady pre porovnanie predajných a nákupných cien, vyhodnotenie najčastejších zákazníkov a spotrebných košov.

 • Prehľady pre podrobnú analýzu predajov, porovnanie nákupných a predajných cien.
 • Vývoj dopytov, prehľad otvorených objednávok a rezervovaných zásob, výhľadové plnenie objednávok.
 • Nadštandardné prehľady s prehľadom o najpredávanejších položkách a ich percentuálne vyjadrenie na celkovom predaji firmy.
 • Vyhodnotenie najčastejších zákazníkov a najčastejšie predávaných položiek – spotrebné koše podľa počtu predajov, tržieb za jeden predaj, podľa sortimentu – všetko s filtráciou na sklad, partnera, skladovú kartu atď.
 • Interaktívny prehľad podľa teritórií až na jednotlivé kraje SR.
 • Kontrola rozdielu v predajných cenách medzi DL a faktúrami.
 • Prehľad o darčekových poukazoch – sledovanie stavu čerpania, otvorených alebo prepadnutých darčekových poukazov.
 • Všetky prehľady je možné zostaviť za ľubovoľné obdobie as filtrom podľa zvolených podmienok, možnosť vytvoriť číselník filtrov a modifikácií prehľadov.
 • Všetky zostavy je možné graficky zobraziť, možnosť tvorby vlastných medzisúčtov a grafov.
 • Možnosť automatického zasielania vybraných prehľadov mailom (pozri E- agent »).

Přehledy, Marketing – podrobný popis

 • Zatím vše.

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]

E-shop

Prepojte váš informačný systém PREMIER s ľubovoľným E-shopom. Získajte tak mocný nástroj pre vaše obchodovanie.

Naším produktom vytvárame dokonalú symbiózu informačného systému a internetového obchodu. Pokiaľ zákazník nevlastní aplikáciu, potom mu pomôžeme prostredníctvom našich partnerov nájsť najvhodnejšiu E-shop aplikáciu, ktorá najlepšie zodpovedá jeho požiadavkám na internetový obchod.

Možnosti komunikácie s E-shopom

Variant:

E-shop synchronizér importy a exporty

Modul prepojí E-shop s programom PREMIER a obojsmerne prenáša dáta, aby ste v každom systéme videli vždy aktuálne informácie. Modul sa o všetko postará. Importy prebiehajú pomocou CSV alebo XML súborov. Všetko pracuje na offline princípe.

Dátová výmena a výhody

 • Automatické zakladanie údajov obchodných partnerov z objednávok (stráženie duplicity) vrátane kontaktov.
 • Publikácia cenníka tovaru (skladových kariet) vrátane cien, disponibilného množstva, obrázkov a ďalších informácií.
 • Vysoká miera prispôsobiteľnosti.
 • Možnosť publikácie len vybraných údajov k tovaru.
 • Automatický príjem objednávok z E-shopu, názorné označenie nových objednávok pomocou príznakov.
 • E-agent – automatické upozorňovanie na prijatie nových objednávok mailom.
 • Sťahovanie dodávateľských cenníkov, import cien.

 

 

Variant:

On-line komunikácia s E-shopom – rozhranie API 

Využitím nášho modulu API rozhrania, môžete v online režime prepojiť program PREMIER s akýmkoľvek E-shopom.

Výhodou je plná automatizácia tohto prepojenia a priame online zápisy do programu PREMIER.

Takéto rozhranie podporuje prenos aktuálnych informácií, ako aj vykonané zmeny. V napojení hrá dôležitú úlohu poskytovateľ E-shopu, ktorý také napojenie zaistí.

 

Automatická online dátová výmena

Otvorená dokumentácia pre vývojárov

 

Dátová výmena pri online komunikácii ponúka defacto neobmedzené možnosti výmeny dát. Je možné navyše vymieňať darčekové poukazy, vydané faktúry (ak ich tvorí E-shop). API rozhranie je otvorené a umožňuje variabilné použitie, podľa požiadaviek klienta.

Dátové napojenie na informačný systém PREMIER pripravujeme na naše E-shopové riešenia na mieru individuálne, podľa potrieb a prianí zákazníka. 

Ak máte záujem o E-shopové riešenie s napojením na PREMIER, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom dopytového formulára tu

 

Vlastnosti a funkcie

 • Publikácia cenníka tovaru (skladových kariet) vrátane cien, obrázkov, prípadne ďalších informácií.
 • Vysoká miera prispôsobiteľnosti.
 • Možnosť publikácie len vybraných údajov k tovaru.
 • Automatický príjem objednávok z E-shopu, názorné označenie nových objednávok pomocou príznakov (od verzie X6).
 • Automatické zakladanie údajov obchodných partnerov z objednávok (stráženie duplicity).
 • E-agent – automatické upozorňovanie na prijatie nových objednávok mailom.
 • Vyriešenie skladovej logistiky, rýchly predaj, rýchle objednanie u dodávateľa.
 • Sťahovanie dodávateľských cenníkov, import cien.
 • Komplexná podpora pre nákup a predaj.

E-shop – podrobný popis

 • Zatim vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]

EDI, Intrastat

EDI formát, ISDOC

Modul umožňuje elektronickú, teda bezpapierovú, výmenu dát medzi informačnými systémami obchodných partnerov. Prenos dát medzi systémami prebieha vo väčšine prípadov prostredníctvom EDI providera, a to cez ich zabezpečené komunikačné kanály. Dáta, ktoré sú medzi systémami odovzdávané, majú pevne danú štruktúru. EDI komunikácia je okrem iného využívaná na prenos obchodných dokumentov veľkých reťazcov, ako je napr. Baumax, OBI, Globus ai. Výhodou EDI je rýchla a presná komunikácia s obchodným partnerom, bezchybnosť a automatizácia procesov.

Program PREMIER umožňuje vytváranie dátových súborov v štruktúre EDI Inhouse. Vie pracovať s týmito typmi EDI správ:

 • INVOICE (faktúra),
 • DESADV (dodací list),
 • RECADV (príjemka),
 • ORDERS (objednávka),
 • ORDRSP (potvrdenie objednávky),
 • INVRPT (inventúra skladov).

 

PREMIER umožňuje tiež pracovať s ISDOC formátom elektronickej fakturácie.

Program PREMIER podporuje aj WebFakt XML štruktúru, čo je špecifická forma elektronickej komunikácie spoločnosti ŠKODA AUTO a.s. založená na princípe manuálneho vkladania dodávateľských faktúr v XML štruktúre do aplikácie spoločnosti ŠKODA AUTO a.s. – WebFakt.

Ďalšou podporovanou štruktúrou údajov je PDK formát, ktorý sa používa na komunikáciu medzi dodávateľmi a odberateľmi v oblasti liekov.

EDI, Intrastat – podrobný popis

 • zatím vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]