Účtovníctvo

Dobrý účtovníci ocenia rýchlosť a jednoduchosť programu

Účtovníctvo PREMIER ponúka rýchlu a presnú prácu účtovníka s kontrolnými mechanizmami, komfortnou možnosťou zmien v ktoromkoľvek čase a rýchlo dostupnými informáciami. Účtovníctvo integruje primárne zhotovené doklady a účtovné dáta zo všetkých ostatných modulov, ktoré sú prenášané automaticky. Dôraz je kladený na kontrolné mechanizmy – audítor výkazov, nadväznosť účtovnej agendy na evidenciu atď., ktoré účtovníkom uľahčujú prácu.

 • Neobmedzený počet účtovných denníkov/dokladových radov – banka, pokladňa, interný dokl. rady – všetko aj v cudzích menách.
 • Príspevkové a neziskové organizácie – komplexná legislatívna kontinuita.
 • Zákazky, strediská, ďalšie 3 doplnkové analýzy.
 • Komplexné riešenie pre DPH, dodatočného priznania, vždy legislatívna kontinuita, elektronické podanie na inštitúcie.
 • Daňové priznania – všetky sú dostupné v module daňová kancelária.

Vašu prácu účtovníka nič neobmedzuje

Ako účtovník máte možnosť vykonávať zmeny v ktoromkoľvek čase bez zanechania opravných riadkov, kontinuitou účtovných období (k dispozícii sú ihneď dáta z ktoréhokoľvek minulého obdobia), možnosti účtovania fiškálneho roka, previazanosťou účtovných dokladov na pridružené doklady.

 • Fiškálny rok – všetky varianty nastavenia fiškálneho roka vrátane predĺženého roka.
 • Možnosť zapisovania dát do ľubovoľného obdobia – všetko je kontinuálne.
 • Prehľady za akékoľvek obdobie.
 • Zamykanie periód, obdobia, konkrétnych dokladov kedykoľvek. Možnosť odomknutia, podľa práv.

Účtovník tu má všetko automatizované

PREMIER uľahčuje prácu účtovníkom automatickým obstarávaním a spracovaním dokladov v miestach, kde to je možné. Všetky doklady z externých agend vstupujú automaticky do účtovníctva, kde sa akákoľvek zmena na primárnom doklade prejaví všade, kde má, bez akýchkoľvek kontrol.

 • Automaticky navrhuje vzájomné zápočty podľa saldokonta partnerov so všetkými formulármi a automatickým párovaním.
 • Automatický prenos z ostatných modulov (majetok, mzdy, sklad).
 • Plánovanie periodických účtovných prípadov podľa príslušnej periódy (mesiac, rok, kvartál, individuálny dátum).
 • Naplánovanie automatického obstarania vystavených aj prijatých faktúr v spojení so šablónami – nájomné, opakujúce sa služby, lízing, zálohy na daň z príjmov a pod.
 • Automatický výpočet kurzových rozdielov k jednotlivým faktúram.
 • Hromadná tvorba daňových dokladov k platbe.

Účetnictví – podrobný popis

 • Zatim vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]