Ekonomika – Financie

PREMIER si zvolilo už viac ako 500 účtovných spoločností, daňových poradcov a audítorov, ktorými sme odporúčaní ako najlepší softvér. PREMIER podporuje pracovný komfort účtovných spoločností a daňových poradcov.

Účtovníctvo

Dobrý účtovníci ocenia rýchlosť a jednoduchosť programu

Účtovníctvo PREMIER ponúka rýchlu a presnú prácu účtovníka s kontrolnými mechanizmami, komfortnou možnosťou zmien v ktoromkoľvek čase a rýchlo dostupnými informáciami. Účtovníctvo integruje primárne zhotovené doklady a účtovné dáta zo všetkých ostatných modulov, ktoré sú prenášané automaticky. Dôraz je kladený na kontrolné mechanizmy – audítor výkazov, nadväznosť účtovnej agendy na evidenciu atď., ktoré účtovníkom uľahčujú prácu.

 • Neobmedzený počet účtovných denníkov/dokladových radov – banka, pokladňa, interný dokl. rady – všetko aj v cudzích menách.
 • Príspevkové a neziskové organizácie – komplexná legislatívna kontinuita.
 • Zákazky, strediská, ďalšie 3 doplnkové analýzy.
 • Komplexné riešenie pre DPH, dodatočného priznania, vždy legislatívna kontinuita, elektronické podanie na inštitúcie.
 • Daňové priznania – všetky sú dostupné v module daňová kancelária.

Vašu prácu účtovníka nič neobmedzuje

Ako účtovník máte možnosť vykonávať zmeny v ktoromkoľvek čase bez zanechania opravných riadkov, kontinuitou účtovných období (k dispozícii sú ihneď dáta z ktoréhokoľvek minulého obdobia), možnosti účtovania fiškálneho roka, previazanosťou účtovných dokladov na pridružené doklady.

 • Fiškálny rok – všetky varianty nastavenia fiškálneho roka vrátane predĺženého roka.
 • Možnosť zapisovania dát do ľubovoľného obdobia – všetko je kontinuálne.
 • Prehľady za akékoľvek obdobie.
 • Zamykanie periód, obdobia, konkrétnych dokladov kedykoľvek. Možnosť odomknutia, podľa práv.

Účtovník tu má všetko automatizované

PREMIER uľahčuje prácu účtovníkom automatickým obstarávaním a spracovaním dokladov v miestach, kde to je možné. Všetky doklady z externých agend vstupujú automaticky do účtovníctva, kde sa akákoľvek zmena na primárnom doklade prejaví všade, kde má, bez akýchkoľvek kontrol.

 • Automaticky navrhuje vzájomné zápočty podľa saldokonta partnerov so všetkými formulármi a automatickým párovaním.
 • Automatický prenos z ostatných modulov (majetok, mzdy, sklad).
 • Plánovanie periodických účtovných prípadov podľa príslušnej periódy (mesiac, rok, kvartál, individuálny dátum).
 • Naplánovanie automatického obstarania vystavených aj prijatých faktúr v spojení so šablónami – nájomné, opakujúce sa služby, lízing, zálohy na daň z príjmov a pod.
 • Automatický výpočet kurzových rozdielov k jednotlivým faktúram.
 • Hromadná tvorba daňových dokladov k platbe.

Účetnictví – podrobný popis

 • Zatim vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]

Daňová evidencia

Daňová evidence a Účetnictví v jednom

Je nespornou výhodou, pokud je  Daňová evidence a Podvojné účetnictví, resp. Účetnictví, v jedné instalaci. Program PREMIER toto nabízí. Můžete se libovolně přepínat z jednotky v DE do PU a pokud je důvod k přechodu, ať už zákonný či dobrovolný, stačí pouze jednoduchým kliknutím přepnout jednotku v DE na PU a můžete pokračovat v práci, data zůstávají zachována.

 

DE – provázanost na všechny moduly

Daňová evidence nabízí stejně vysokou funkční úroveň jako modul Účetnictví. Ostatní moduly jsou provázány zcela stejným způsobem jako u PU, tudíž zákazník má komfort a funkčnost všech modulů programu PREMIER pouze s rozdílem účetního modulu. V samotném modulu může nalézt:

 • Neomezený počet peněžních deníků/dokladových řad – banka, pokladna, interní dokl. řady.
 • Banka – tuzemská, Homebanking in-out.
 • Pokladny – tuzemská, cizí měna (komplexní podpora).
 • Nepeněžní operace – zápočty – automatický návrhář podle saldokonta partnerů s automatickou realizací, tisk veškerých podkladů, leasing, odpisy.
 • Vše v cizí měně s možností členění střediska, zakázky.

Přehledy Daňové evidence

 • Likvidita Rentabilita – jednoduchý nástroj pro zhodnocení vlastní ekonomické situace účetní jednotky.
 • DPH – kontrola, protokol logických chyb, detailní členění, přiznání k DPH, příloha pro finanční úřad.
 • Definování vlastních kódů DPH.
 • Obraty, zůstatky a průběžné položky – členění dle analytik, jednotlivých kódů operací, u průběžných položek možnost párování dle vnitřního VS.
 • Komfortní tisk s rozkladem řádků rozvahy na jednotlivé analytické účty a s komparací na minulé období, možnost sestavení v reálném čase (kdykoliv).
 • Výkazy pro uzávěrky – automaticky sestavená uzávěrka pro potřeby daň. přiznání s možností vnořování a kontrolních náhledů.
 • Cash Flow – několik užitečných údajů pro sledování finančních toků v grafickém pohledu za jednotlivé měsíce určeného období.
 • Controlling – soubor veškerých přehledů pro sledování hospodaření firmy, rozbor odběratelských vztahů a struktury jednotlivých části peněžního deníku, sledování výdajů a příjmů z nejrůznějších úhlů pohledu a nástroj k lepší předpovědi budoucího vývoje finanční situace firmy.

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]

Strediská-Zákazky

Strediská, Zákazky, Činnosti

Informačný systém PREMIER podporuje ekonomické a finančné plánovanie, riadenie, kontrolu a sledovanie najnižších organizačných jednotiek, projektov alebo činností vrátane ich komplexného vyhodnotenia.

V systéme môžete viesť nákladové účtovníctvo na úrovni zákaziek, stredísk a ďalších troch voliteľných doplnkových analýz (stroje, činnosti a pod.) vo všetkých moduloch až na úroveň jednotlivých položiek. Všetko je možné poistiť automatickým strážením u vami vybraných účtov. Všetky prehľady a výkazy je potom možné zostaviť s filtrom či rozpadom na tieto úrovne s voľbou podľa ďalších parametrov.

 • Komplexná podpora vedenia zákaziek a stredísk.
 • Až tri ďalšie voliteľné doplnkové analýzy (autá, stroje, činnosť atď.).
 • Účtovanie všetkých kategórií až na jednotlivé položky v celom systéme.
 • Sledovanie všetkých účtov podľa zákaziek a stredísk a ďalších analýz.
 • Analýza hospodárenia týchto zákaziek a stredísk do najväčších podrobností.
 • Rozpúšťanie réžií – nepriamych nákladov – voliteľné algoritmy.

PREMIER system zároveň podporuje manažérske riadenie zákaziek-projektov v širšom kontexte (plánovanie úloh, marketingové nástroje a pod.) a zaistí zachytenie celého procesu od ponuky po realizáciu zákazky.

Střediska-Zakázky – podrobný popis

 • Zatim vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]

Banka

Banka, Homebanking

V Banke môžete rýchlo a komfortne spracovávať platobné príkazy a bankové výpisy plne elektronicky. PREMIER komunikuje so všetkými bankami na trhu v Českej a Slovenskej republike. Spracovanie výpisu je jednoduché a disponuje všetkými možnými kontrolnými mechanizmami pri spracovaní výpisu. Príkazy na úhradu a platby je možné podmieniť elektronickým schvaľovaním, využitím modulu Work-flow.

 • Import prebieha špeciálnym pomocníkom pre import.
 • Detekcia nespárovaných položiek.
 • Možnosť jednoduchého prepárovania jednej platby na viac faktúr – ihneď.
 • Automatické účtovanie jednotlivých položiek bankového výpisu podľa pomocníka.
 • Ručné obstarávanie platieb.

Ďalšie funkčné výhody

Pri spracovaní prebieha všetko automatizovane vrátane spárovania a zaúčtovania. Všetko riadi špeciálny „Pomocník“ pre neobmedzený počet typov účtovných prípadov.

PREMIER umožňuje vedenie ľubovoľného množstva bankových účtov a pokladníc v rôznych menách, kde môžete vykonávať opravy a mazanie podľa vlastného uváženia a pridelených práv. Každý doklad ponúka históriu zmien a zásahov.

 • Neobmedzené množstvo bankových výpisov.
 • Rýchle a efektívne obstarávanie dokladov v pokladni pomocou tzv. textových vzorov.
 • Prehľadné informácie o zaúčtovaní bankového výpisu aj jeho jednotlivých riadkov.
 • Evidencia v tuzemských a cudzích menách, automatický výpočet kurzových rozdielov.
 • Automatické účtovanie nielen úhrad faktúr, ale aj individuálnych účtovných prípadov.
 • Možnosť vykonávania spätných zmien aj v predchádzajúcich obdobiach, podľa nastavených práv.
 • Prehľad všetkých zmien s identifikáciou užívateľa, času a konkrétneho dokladu.

Pokladne

 • Neobmedzený počet dokladových radov.
 • Voliteľné typy pokladničných dokladov.
 • Tvorba textových vzorov na uľahčenie práce.
 • Prepojenie na skladový modul – offline pokladňa.

Banka, Homebanking – podrobný popis

 • Zatim vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]

Homebanking

Banka, Homebanking

V Bance můžete rychle a komfortně zpracovávat platební příkazy a bankovní výpisy plně elektronicky. PREMIER komunikuje se všemi bankami na trhu v České republice. Zpracování výpisu je jednoduché a disponuje všemi možnými kontrolní mechanismy při zpracování výpisu. Příkazy k úhradě a platby lze podmínit elektronickým schvalováním, využitím modulu Work-flow.

 • Import probíhá speciálním pomocníkem pro import.
 • Detekce nespárovaných položek.
 • Možnost snadného propárování jedné platby na více faktur – ihned.
 • Automatické účtování jednotlivých položek bankovního výpisů dle pomocníka.
 • Ruční pořizování plateb.

Další funkční výhody

Při zpracování probíhá vše automatizovaně včetně spárování a zaúčtování. Vše řídí speciální „Pomocník“ pro neomezený počet typů účetních případů.

PREMIER umožňuje vedení libovolného množství bankovních účtů a pokladen v různých měnách, kde můžete provádět opravy  a mazání dle vlastního uvážení a přidělených práv. Každý doklad nabízí historii změn a zásahů.

 • Neomezené množství bankovních výpisů.
 • Rychlé a efektivní pořizování dokladů v pokladně pomocí tzv. textových vzorů.
 • Přehledné informace o zaúčtování bankovního výpisu i jeho jednotlivých řádků.
 • Evidence v tuzemských a cizích měnách, automatický výpočet kurzových rozdílů.
 • Automatické účtování nejen úhrad faktur, ale také individuálních účetních případů.
 • Možnost provádění zpětných změn i v předchozích období, dle nastavených práv.
 • Přehled veškerých změn s identifikací uživatele, času a konkrétního dokladu.

Pokladny

 • Neomezený počet dokladových řad.
 • Volitelné typy pokladních dokladů.
 • Tvorba textových vzorů pro usnadnění práce.
 • Propojení na skladový modul – offline pokladna.
 • Umíme EET.

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]

Daňová kancelária

Moderná daňová kancelária

Táto nadstavba ponúka komplexný súbor automatického spracovania všetkých daňových priznaní s možnosťou tlače na predpísaný formulár a jeho odovzdanie na finančný úrad, vrátane elektronického podania. Súčasťou tejto nadstavby sú aj nadštandardné štatistické výkazy, ktoré využívajú predovšetkým stavebné spoločnosti.

Formuláre nie je potrebné vyplňovať ručne, pretože sú automaticky naplnené dátami zo spracovávaných účtovných jednotiek (napr. dane z príjmov). Užívateľ iba vykoná kontrolu a vyplní dáta či polia, ktoré je nevyhnutné vyplniť ručne. Zabezpečená je automatická aktualizácia cez internet pri legislatívnej zmene. Užívateľ má k dispozícii históriu všetkých priznaní, do ktorých môže nahliadať.

Daňové priznania

Daňová evidencia ponúka rovnako vysokú funkčnú úroveň ako modul Účtovníctvo. Ostatné moduly sú previazané úplne rovnakým spôsobom ako pri PU, teda zákazník má komfort a funkčnosť všetkých modulov programu PREMIER iba s rozdielom účtovného modulu. V samotnom module môže nájsť:

Výkazy

 • Priznanie k DPH (súčasťou štandardnej verzie – nie je  potreba nadstavby).
 • Kontrolné hlásenie DPH.
 • Kontrolný výkaz DPH.
 • Priznanie k dani právnických osôb.
 • EÚ – Intrastat.
 • Daň z motorových vozidiel.
 • OSS – One Stop Shop

Ostatné

 • Prihláška na registráciu dani z pridanej hodnoty.
 • Oznámenie o zmene registračných údajov, žiadosť o zrušenie registrácie (DPH).

Daňová kancelář – podrobný popis

 • Zatim vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]

Multiverzia

Multiverzia

V PREMIERi kladieme dôraz na dokonalé riadenie viacerých firiem, aby sme čo najviac uľahčili prácu účtovným spoločnostiam, ale aj ďalším, ktorí vedú viac účtovných jednotiek.

 

Práca s viacerými účtovnými jednotkami

V PREMIERi môžete viesť neobmedzený počet separátnych účtovných jednotiek bez ohľadu na typ účtovníctva (Účtovníctvo, Daňová evidencia, Neziskové, Príspevkové organizácie), v českej i slovenskej legislatíve. Všetko máte k dispozícii v jednej inštalácii – all in one. Navyše vám umožní elegantný prechod z DE na Účtovníctvo, na iba jedno kliknutie.

Ďalšie funkcie nad účtovnými jednotkami:

 • Neobmedzený počet jednotiek (farebné rozlíšenie v zozname).
 • Možnosť pracovať s viacerými jednotkami súčasne v jednom okne programu.
 • Hromadné zálohy, upgrade všetkých jednotiek.
 • Dokonalý prehľad na jednotkami /dátum DPH, KH, posledný zásah/ ad. informácie.
 • Podklady pre účtovné spoločnosti (Štatistika počtu záznamov).
 • Hromadná aktualizácia dátových schránok.
 • Zobrazenie pridelených úloh nad jednotkami. Rýchle kliknutie na rozpracované úlohy zo zoznamu jednotiek.

Podpora účtovných firiem pre externého klienta

Práva vstupu jednotlivých užívateľov je možné obmedziť na vybrané účtovné jednotky a tu ďalej nastaviť detailné oprávnenia pre jednotlivé agendy a dokladové rady. Toto určite ocenia napr. účtovné spoločnosti, ktoré tak svojim klientom môžu zaistiť vzdialený prístup iba do pridelenej účtovnej jednotky a možnosť zadávať prvotné doklady či získavať aktuálne manažérske informácie.

 • Zobrazenie iba pridelených jednotiek.
 • Používateľské práva na vstup do vybraných jednotiek.
 • Detailné oprávnenie pre jednotlivé moduly a dokladové rady.
 • Sledovanie prehľadu činnosti externých užívateľov.

 

DE – PÚ, plynulý prechod

Samozrejmosťou je vedenie ako daňovej evidencie, tak podvojného účtovníctva. Program zároveň umožňuje plynulý prechod z DE na PÚ v rámci jednej účtovnej jednotky jednoduchou zmenou parametrov predvolieb.

Multiverze – podrobný popis

 • Zatim vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]