Ďalšie riešenia

Užívatelia môžu schvaľovať doklady, dokumenty, všetko v súlade s GDPR. Informačný systém PREMIER je možné prepojiť s ďalšími systémami prostredníctvom špičkového nástroja PREMIER API.

Integrácia

Rozšírte možnosti programu PREMIER a prepojte ho so systémami tretích strán a využite ponúkané prepojenie. Ak ste nenašli váš softvér, môžeme vám takúto integráciu vytvoriť alebo môžete využiť možnosti nášho profesionálneho API rozhranie.

[everest_counter id=’2775′]

API

Prepojte PREMIER s inými systémami!

 

API (Application Programming Interface) je rozhranie, ktoré uľahčuje prístup k dátam v programe PREMIER Enterprise a umožňuje programovanie a tvorbu aplikácií s prepojením na program PREMIER. API je najmodernejšia možnosť prepojenia s inými aplikáciami, otvorená pre ďalších vývojárov.

 

Základné funkcie API

 • Umožňuje prepojenie PREMIER s externými aplikáciami v oboch smeroch.
 • Uľahčuje automatizáciu procesu prenosu dát v reálnom čase.
 • API je komplexná – široká ponuka príkazov a funkcií.
 • API je otvorené pre vývojárov vrátane prehľadnej dokumentácie.

Příklady použití

Eshop

Účtovné doklady

Vyťažovanie faktúr

Mobilný Sklad

API konektory

Ako je možné využiť modul API v praxi?

 • ESHOP – Dáta zhotovené v externom ESHOPU sa môžu online prenášať do informačného systému a tvoriť doklady – objednávky, faktúry. Naopak PREMIER posiela aktuálne stavy o zásobách, nových cenách, nových položkách automaticky do Eshopu.
 • Vyťažovanie – Účtovná aj iná spoločnosť môže skenovaním vyťažovať faktúry, účtenky, ktoré sa automaticky účtujú a prenášajú do programu PREMIER.
 • Mobilný predaj – Obchodník v teréne môže predávať prostredníctvom externej mobilnej aplikácie a dáta online zasielať do informačného systému PREMIER.
 • Work-flow – Manažér môže prostredníctvom jednoduchej mobilnej aplikácie schvaľovať prijaté faktúry ad. doklady, ktoré sa potom uvoľňujú v programe PREMIER na ďalší postup na platenie.

 

Ďalšie výhody PREMIER API

 • Všetka komunikácia prebieha online a nie je časové oneskorenie.
 • Aplikácia tretej strany kedykoľvek na požiadanie aktualizuje alebo zapíše potrebné údaje do programu PREMIER.
 • Dáta sú kontrolované a modul nedovolí zapísať neštandardné hodnoty.
 • Možnosť komunikovať s viacerými účtovnými jednotkami podľa ID_UJ v jednej inštalácii.
 • Zabezpečenie cez HTTPS s Basic authorization podľa užívateľa v programe PREMIER.
 • Jednoduchý nástroj pre vývojárov – prehľadná dokumentácia.

 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám zodopovieme vaše otázky.

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]

Work-flow

Aké sú výhody Work-flow?

Aplikácia Work-flow ponúka moderné riešenie pre „Elektronický obeh a schvaľovanie dokumentov“, ktorého hlavným cieľom je maximálne znížiť „papierový“ obeh dokladov, zefektívnenie a zrýchlenie práce, centralizácia dokladov na jedno miesto.

 • Zamedzenie straty originálneho dokladu kolujúceho po firme.
 • Schvaľovanie dokladov online s uchovaním skenu na jednom mieste.
 • Plne elektronické spracovanie dokumentov.
 • Výkonný nástroj na kontrolu nákladov, napr. interných nákupov.
 • Úsporu času všetkých zúčastnených – učtáreň – schvaľovatelia.

Hlavné funkcie Work-flow

V schvaľovaní môžete schvaľovať vo všetkých moduloch (prijaté objednávky, prijaté faktúry, interné žiadanky atď.). Súčasťou schvaľovania je aj online náhľad na originálny doklad a možnosť využitia externých DMS systémov (Sharepoint, Capsa ad.). Akékoľvek nastavenie je potom variabilné, užívateľsky prispôsobiteľné.

 • Emailové notifikácie pri pridelení schválenia dokladov. Nastavenie lehoty na ďalšie upozornenia a upomienky pri omeškaní so schválením.
 • Možnosť schváliť, vrátiť doklad so žiadosťou o detaily, alebo zamietnutie.
 • História schvaľovania na každom doklade.
 • Možnosť zasahovať v priebehu schvaľovania – doplnenie stredísk a zákaziek.
 • Možno využiť aj modul pošty, na schvaľovanie už od „recepcie“.
 • Schvaľovanie PF už na úrovni pošty, obstaranie PF na základe schválenej pošty.
 • Prepojenie s DMS servermi, viď. napr. www.capsa.sk, Sharepoint ad.

Prispôsobte si schvaľovanie svojim potrebám

 • Možnosť skenovať ľubovoľné dokumenty a umiestniť ich do systému elektronického schvaľovania.
 • Hierarchické a paralelné schvaľovanie určených osôb na základe ich práv.
 • Možnosti schválenia dokladu viacerými osobami naraz.
 • Ďalšie podmienky na schválenie – výška čiastky, zákazka, stredisko, dokladový rad.
 • Možnosť delegovania práv používateľa v prípade jeho neprítomnosti.
 • Určenie podmienok a práva osôb pre schvaľovanie – typ dokladu, čiastka na doklade, väzba na vybranú zákazku, ad. parametre.

 

Work-flow – podrobný popis

 • Zatim vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]

Vyťažovanie dokladov

Stop prepisovania údajov z faktúr

PREMIER ponúka vlastný nástroj PREMIER Ai, ktorý dokáže automaticky vyčítať informácie z faktúr a dokladov a prináša množstvo ďalších užitočných funkcií. Viac informácií o PREMIER Ai nájdete tu.

 • Rýchlejšie ako ručné zadávanie faktúr a účteniek
 • Znižovanie nákladov, rýchlejšie platby, účtovný reporting
 • Mobilné aplikácie pre ľahšie zasielanie faktúr či účteniek
PREMIER Ai

Zvieratá

Modul Zvieratá

Modul slúži na evidenciu zvierat evidovaných ako hromadne, tak aj individuálne, a to vrátane ich odpisovania. Jednotlivé pohyby je možné zadávať po naplnení 6 číselníkov (stajne, ocenenia, zaúčtovania, preradenia, pohyby, kategórie).

Pre naplnenie týchto číselníkov je možné použiť načítanie dát z nami pripravených vzorov, obsahujúce bežne používané druhy pohybov, kategórií a pod.

Základné funkcie

 • Modul je previazaný s účtovníctvom, pohyby a odpisy zvierat možno teda automaticky účtovať (obdobne ako pri majetku).
 • Evidencia kariet zvierat (podľa nastavenia v číselníku kategórií sú karty buď hromadné alebo individuálne).
 • Členenie podľa stajní, stredísk, zákaziek a doplnkových analýz.
 • Na karte je možné evidovať aj evidenčné údaje ako napr. ušná známka, ušná známka matky, kód otca, plemien…
 • Daňové a účtovné odpisy – vedenie daňových odpisov vo všetkých variantoch podľa platných právnych predpisov (zrýchlený odpis, lineárny odpis, zvýšená vstupná cena a pod.).
 • Možnosť automatického naplnenia číselníkov podľa pripravených vzorov.
 • Funkcia generovania automatických pohybov (kŕmne dni, hmotnostný prírastok, vzrastový prírastok).
 • Možnosť preraďovania zvierat z hromadnej do individuálnej kategórie (podľa číselníka preradenia).

 

Ďalšie výhody pre poľnohospodársku výrobu v systéme PREMIER

 • Hospodársky rok – výhodný pre sezónnosť poľnohospodárskej výroby.
 • Doplnkové analýzy – okrem dvoch základných (závod-stredisko, zákazka) sú tu 3 voľne pomenovateľné (napr. stajňa, stroj, pozemok, výkon…).
 • Nedokončená výroba – automatické účtovanie, automatické uzatváranie, sledovanie viacročných plodín a porastov.
 • Rozpúšťanie réžií – v tomto module (na záložke Zákazky) je možné vykonávať rozpúšťanie správnej a výrobnej réžie, rozpúšťanie hnojenia, rozpúšťanie práce strojov.
 • Rozpúšťanie podľa mesačnej alebo ročnej pomerovej základne.
 • Evidencia a sledovanie mechanizácie (opravy, spotreba palív, plánovanie údržby, servisné prehliadky…).
 • Mostná váha – modul umožňuje priame prepojenie s váhou.
 • Poľnohospodárske laboratórium – automatický výpočet zrážok podľa noriem.

Majetek – podrobný popis

 • Zatim vše

PREMIER používá více než 4800 firem

DOPPLER CZ spol. s r.o.
výroba, velkoobchod, e-shop

Jeden z největších výrobců zahradního nábytku, slunečníků a deštníků v ČR. Firma je dceřinou společností firmy E.Doppler & Co s.m.b.H., Schirmfabrikation, která byla založena více jak před 50 lety jako rodinná firma.

doppler.cz

Trhové Sviny

Koňařík závěsová technika a.s.
obchod

Nákup a prodej, výroba. Firma je významným výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí a potrubních systémů v ČR.

 

konarik.cz

Praha 2 - Nové Město

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme u nás neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

www.danovakancelar.cz

Brno

ABX s.r.o.
prodej krbů a kamen

Systém PREMIER používáme od roku 2006 a k plné spokojenosti využíváme všechny jeho moduly. Jako velký přínos vnímáme zejména komplexní vzájemnou provázanost všech modulů a pokročilou automatizaci řady procesů.

Daňová kancelář s.r.o.
účetnictví a daňové poradenství

Rychlá aktualizace, reakce na změny legislativy, neustálá evoluce a kvalitní podpora ze strany dodavatele IS je pro naši firmu klíčová. Proto jsme v naší účetní společnosti neměli za 15 let ani nyní důvod měnit účetní software PREMIER.

2MaNet s.r.o.
prodejce materiálů pro stavebnictví, strojírenství

Díky uživatelské přívětivosti a intuitivnímu ovládání proběhl v naší společnosti přechod na IS PREMIER bez jakýchkoliv problémů v rekordně krátkém čase.

[everest_counter id=’2775′]